Kulttuurilautakunta jakoi vuoden 2023 kulttuuriavustukset

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi kulttuurilautakunnan kokouksessa 16.-17.2.2023 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustusta vuodelle 2023 yhteensä 236 000 euroa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen, pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen ja saamelaiskirkkotupien ylläpitämiseen.

Sopimukset/päätökset lähetetään sähköisesti ja allekirjoituksessa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Avustuksia myönnettiin seuraavasti: Kulttuurimääräraha 2023

Kulttuurilautakunta jakoi vuoden 2023 kulttuuripalkinnon Anja Kaarretille, Marja-Liisa Laitille ja Marja Näkkälälle. Kulttuuripalkinto myönnetään hakemuksetta ja sen tavoitteena on palkita kulttuurin tekijä tai taiteilija tunnustuksena merkittävästä työstä saamelaisen kulttuurielämän hyväksi. Kulttuuripalkintojen jakotilaisuudet 25.3. Hetassa ja 31.3. Inarissa.

Lisätietoja

Kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg, 010-839 3103, riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Kuva: Riitta Orti-Berg


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia