Saamelaiskäräjät ei nimeä edustajaa Lapin tuulivoimaselvityksen 2023-2024 ohjausryhmään 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessa 16.5.2023, että Saamelaiskäräjät ei nimeä edustajaa Lapin tuulivoimaselvityksen 2023-2024 ohjausryhmään. Saamelaiskäräjät ei osallistu hankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää tuulivoimaa saamelaisten kotiseutualueelle.

Lapin liitto on saanut ympäristöministeriöltä rahoituksen tuulivoimaselvityksen laatimiseen Lappiin vihreän siirtymän avustuksista. Selvitys on jatkoa vuoden 2022 tuulivoimaselvitykseen. Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli löytää tuulivoimatuotantoon potentiaalisia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi. Selvityksessä tunnistettiin yhteensä 46 potentiaalista tuulivoima-aluetta.

– Vihreä siirtymä on saamelaisille hyvin tärkeä, mutta sitä ei voida tehdä keinolla millä hyvänsä. Saamelaiskäräjät suhtautuu kielteisesti tuulivoiman edistämiseen saamelaisten kotiseutualueella tutkimuksissa ja poronhoidossa todettujen haittavaikutusten vuoksi, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Lapin liitto selvittää tuulivoimatuotannon potentiaalisia alueita saamelaisten kotiseutualueella, vaikka jatkovalmistelussa olevassa Pohjois-Lapin maakuntakaavassa tai Metsähallituksen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmassa vuosille 2022-2027 ei edistetä tuulivoimaa saamelaisten kotiseutualueelle.

Saamelaiskäräjät ja ympäristöministeriö neuvottelivat 27.3.2023 rahoituspäätöksen valmistelusta. Neuvottelussa sovittiin uuden kokouksen järjestämisestä syyskuussa 2023, kun selvityshanke on käynnistynyt ja edennyt.

Tuulivoimalla on monia vaikutuksia ympäristöön 

Tuulivoimarakentamisen oppaan mukaan tuulivoimarakentamisen vaikutukset porotaloudelle voivat ilmetä vaikutuksina porolaitumiin, porojen käyttäytymiseen, poronhoitoon esimerkiksi kuljetusreittien muuttumisen myötä sekä porovahinkojen määrään ja kaikkiaan elinkeinon kannattavuuteen.

– Tuulivoiman vaikutukset poronhoitoon ovat nykyisen tietämyksen mukaan laaja-alaisia. Kilpaileva maankäyttö haastaa poronhoidon mahdollisuuksia ylläpitää ilmastonmuutoksen vaatimaa joustonvaraa, kuten erilaisiin talviolosuhteisiin vastaavia laitumia, toteaa vs. ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär.

Paliskuntain yhdistys jätti eriävän mielipiteen joulukuussa 2022 Lapin liiton vuoden 2022 tuulivoimaselvitykseen, sillä selvityksessä ei ollut otettu huomioon poronhoidon kannalta kriittisiä alueita. Esitetystä 46 alueesta 12 on todettu selvityksessä poronhoidon kannalta huomattavan tai kohtuuttoman haitan alueiksi.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Tiina Lovisa Solbär
vs. ympäristösihteeri
050 5999 725
tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia