Saamelaiskäräjät hakee elinkeinosihteerin viransijaista

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elinkeinosihteerin viransijaisuuden. Viransijaisuus alkaisi 25.3.2024 tai sopimuksen mukaan ja se kestää 31.3.2025 saakka.

Elinkeinosihteeri työskentelee Saamelaiskäräjien yleisessä toimistossa. Tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja niiden kehittämiseen liittyviä asioita huomioiden saamelaisten perinteinen tieto sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä. Elinkeinosihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 26 b §.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisen perinteisen tiedon, saamelaisalueen ja -elinkeinojen sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös sujuvaa kirjoitustaitoa, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä.

Elinkeinosihteerin palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2857,25 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisten kotiseutualueella työskennellessä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 6.3.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 15.2.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia