Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi koulutussihteerin viran

Työ alkaisi 1.3.2023. Koulutussihteerin toimipaikka sijaitsee sihteeristön päätoimipaikassa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Koulutussihteeri toimii koulutus- ja oppimateriaalitoimiston esihenkilönä, koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Koulutussihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 39 §:ssä, tehtävänä on mm. vastata ja huolehtia koulutustoimiston tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta, sekä johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa koulutustoimiston toimintaa.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Viran menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, laaja saamelaisten koulutusasioiden ja hallintotoiminnan tuntemus sekä kokemus johtamisesta ja esihenkilötyöstä. Odotamme myös kykyä vaativaan ja vastuulliseen työskentelyyn, hyviä neuvottelu- ja viestintätaitoja sekä hyvää paineensietokykyä.

Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason III/II mukaan (peruspalkka 3134,17 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.
Hakemuskirje sekä ansioluettelo todistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 1.2.2023 mennessä, osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4e0ca63a

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. 010 839 3106 tai pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 2.1.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia