Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisihteerin viransijaisuuden

Viransijaisuus alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian, ja se kestää 30.6.2023 saakka, ja mahdollisesti sen jälkeenkin. Toimipaikka on Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Viransijaisuuden työaika on sopimuksen mukaisesti 60–100 % kokonaistyöajasta.

Oppimateriaalisihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 40 §:ssä. Oppimateriaalisihteerin tehtävänä on valmistella saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista koskevia asioita, toimia koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan ja saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen esittelijänä, sihteerinä ja valmistelijana oppimateriaaliasioissa sekä toimeenpanna lautakunnan, yhteistyöelimen, Saamelaiskäräjien hallituksen ja käräjien kokouksen tekemät toimialansa päätökset.

Oppimateriaalisihteeri seuraa ja hallinnoi oppimateriaalimäärärahan käyttöä ja materiaalihankkeita, valvoo määräaikaisten oppimateriaalityöntekijöiden työtä, huolehtii oppimateriaalihankkeiden toimitustyöstä, avustaa käräjien puheenjohtajaa toimialaansa kuuluvissa tehtävissä sekä pitää yhteyttä muihin saamelaisorganisaatioihin yli rajojen ja eri viranomaisiin.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, koulutusasioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2760,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 28.3.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?bf5a767a

Lisätietoja antaa koulutussihteeri Bigga-Helena Magga 010 839 3121. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 14.3.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia