Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran

Virka täytetään 1.7.2023 lähtien tai sopimuksen mukaan. Työpaikka sijaitsee Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.

Suunnittelijan tehtävänä on vastata pääosin digitaalisesta oppimateriaalityöstä, sen kehittämisestä, suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta, sekä saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toiminnasta Saamelaiskäräjien koulutus ja oppimateriaalitoimistossa.

Toimistossa työskentelee yhteensä viisi oppimateriaalisuunnittelijaa, joiden tehtävistä on säädetty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Toimiston tehtävistä on säädetty työjärjestyksen 37–41 §:ssä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä oppimateriaalialustojen, oppimisympäristöjen, verkkokauppa-alustojen sekä verkko- ja mobiilisovellusten tuntemus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi viran hoitamista edesauttaa englanninkielisen IT-alan käsitteistön tuntemus.

Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (2698,37 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 19.5.2023 mennessä tällä hakulomakkeella (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa koulutussihteeri Bigga-Helena Magga, puh. 010 839 3121

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 19.4.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia