Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalityön määräaikaisen hallinnollisen suunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hoitaa saamenkieliseen oppimateriaalituotantoon ja oppimateriaalihankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä, kehittää digitaalisen oppimateriaalityön edellytyksiä ja saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toimintaa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä hallinnollisten tehtävien tuntemus, digitaalisten alustojen tuntemus, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvä suullinen ja kirjallinen saamen kielen taito. Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 17.1.2022 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?556c345a

Lisätietoja työstä antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari puh 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva puh 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 3.1.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia