Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi viestintäsihteerin viransijaisuuden

Saamelaiskäräjien viestintäsihteerin tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 e §:ssä. Viestintäsihteeri mm. hoitaa, suunnittelee ja kehittää Saamelaiskäräjien viestintää koskevia asioita sekä toimeenpanee viestintästrategian. Lisäksi viestintäsihteeri avustaa Saamelaiskäräjien puheenjohtajistoa ja sihteeristöä tiedotustoiminnassa.

Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Viransijaisuus alkaa 2.1.2024 ja kestää 31.12.2024 saakka.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin tuntemusta, sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Ruotsin ja englannin kielen taito (kirjallinen ja suullinen) sekä työkokemus viestinnän tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2857,25 e /kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Viransijaisuudessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.12.2023 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106.

Lisätietoja Saamelaiskäräjistä nettisivuilta www.samediggi.fi

Inarissa
15.11.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia