Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi puheenjohtajan avustajan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian, ja jatkuu 31.12.2023 saakka.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajan tehtävät määräytyvät Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 7 b §. Puheenjohtajan avustajan tehtäviin kuuluu mm. avustaa saamelaiskäräjien puheenjohtajaa tehtävässään; tarvittaessa valmistella ja esitellä hallitukselel ja käräjien kokoukselle toimialaansa kuuluvia asioita; valmistella puheenjohtajan ja hallitonpäällikön erikseen määräämiä tehtäviä sekä avustaa tarvittaessa varapuheenjohtajia.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa saamelaiskulttuurin tuntemusta, hyvää hallinnollisten tehtävien tuntemusta, hyvää paineensietokykyä, joustavuutta sekä hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja.

Palkka määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2760,63 e/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Työhakemus liitteineen tulee toimittaa Suomen Saamelaiskäräjille 31.7.2022 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7bdd0b83

Lisätietoja työstä antaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso tuomas.juuso(at)samediggi.fi, puh. 040 687 3394 ja hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, puh. +358 40 726 2688.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 29.6.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia