Saamelaiskäräjät kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen rahoituksesta

Saamelaiskäräjät kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä rahoituksen myöntämisestä saamenkielisen sosiaali- ja terveysalojen henkilöstön koulutukseen. Yhteensä lähes kahden miljoonan euron rahoitus myönnettiin Oulun yliopistolle ja Lapin ammattikorkeakoululle.  Koulutusten tavoitteena on lisätä saamenkielisten sosiaali- ja terveysalojen työntekijöiden määrää ja lisätä työntekijöiden saamelaiskulttuuriin liittyvää osaamista.

Oulun ja Lapin yliopiston yhteistyössä toteutettavaa Saamen kieli- ja kulttuurikoulutus sosiaali- ja terveysalalle (2023‒2026) -hanketta rahoitetaan 1 000 000 eurolla. Lapin ammattikorkeakoulun Kulttuurisensitiivisen koulutuksen yhteiskehittäminen saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluille –hanketta rahoitetaan 918 634,93 eurolla. Hanke toteutetaan Lapin, Oulun ja Diakonia ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Saamenkielisiä ja saamelaisen kulttuurin mukaisia palveluita on mahdollista järjestää vain, jos niitä varten on saatavilla koulutettuja alan ihmisiä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilla on suuria vaikeuksia henkilöstön rekrytoimisessa. Ministeriön myöntämän rahoituksen odotetaan tuovan helpotusta tilanteeseen.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso iloitsee myönnetystä rahoituksesta. – Tämän rahoituksen taustalla on viime vuonna raporttinsa luovuttaneen saamelaisopetuksen kehittämistyöryhmän perusteellinen työ, joka nyt tuottaa tulosta. Olemme Saamelaiskäräjillä tehneet paljon töitä, jotta saamelaiset saisivat palveluita omalla kielellään ja niin, että meidän kulttuurimme huomioidaan, Juuso sanoo.

Myönnetyllä rahoituksella on suuri merkitys, sillä saamelaisten oikeudet saamenkielisiin palveluihin toteutuvat nykyisin heikosti. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuitenkin tärkeitä saamelaisten hyvinvoinnin lisäksi myös saamen kielten ja kulttuurin säilymiselle sekä vahvistumiselle.

– Suomi on saanut useita suosituksia ihmisoikeuksia valvovilta elimiltä parantaa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta. Tämä rahoitus on yksi konkreettinen askel siihen suuntaan, että asiat etenevät, sanoo Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän varapuheenjohtajana toiminut koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari pitää myönnettyä rahoitusta merkittävänä. – Oulun ja Lapin yliopistot ja ammattikorkeakoulut saavat nyt aivan erityisen mahdollisuuden saamen kielet ja saamelaisen kulttuurin huomioivien koulutusratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä. Merkittävää on sekin, että kaikki Suomessa puhutut kolme saamen kieltä ovat nyt yliopistollisia oppiaineita täydessä laajuudessaan, sanoo Aikio-Puoskari.

OKM:n 6.2.2020 asettama saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmä selvitti mm. saamenkielisen sosiaali- ja terveysalojen henkilöstön koulutustarpeita ja esitti ministeriölle rahoitusta tarkoitukseen. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa ja erityisselvityksensä opetusministerille 15.4.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi korkeakouluille rahoitushaun saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutukseen ja koulutusten kehittämiseen kesäkuussa 2022.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anne Länsman-Magga
sosiaali- ja terveyssihteeri
040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri
040 707 5626
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari
koulutussihteeri
040 767 3101
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi

Linkit:

OKM:n tiedote 2.12.2022 https://okm.fi/-/saamenkielista-sote-henkiloston-koulutusta-rahoitetaan-lahes-kahdella-miljoonalla-eurolla.

Saamelaiskäräjien tiedote 14.4.2021 https://samediggi.fi/2021/04/15/saamenkielisen-varhaiskasvatuksen-saamelaisopetuksen-ja-saamenkielisten-koulutuspolkujen-vahvistaminen-saa-nyt-uutta-vauhtia/

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportti, OKM:n julkaisuja 2021:25

Selvitys saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista, OKM:n julkaisuja 2021:18, Tuuli Miettunen


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia