Saamelaiskäräjät osallistuu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin 22. istuntoon

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso osallistuu YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin (UNPFII) New Yorkissa 19.-27.4.2023. Foorumin 22. istunnon teemana on alkuperäiskansat, ihmisten terveys, planetaarinen ja alueiden terveys sekä ilmastonmuutos: oikeuksiin perustuva lähestymistapa (Indigenous Peoples, human health, planetary and territorial health and climate change: a rights-based approach).

Saamelaiskäräjien delegaatioon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi Saamelaiskäräjien jäsen ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi sekä kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff. Lisäksi nuorisoneuvoston edustajana matkalla on Rosa-Máren Juuso.

– Meillä on tarkoituksena nostaa esille saamelaisille ajankohtaisia asioita, kuten ilmastonmuutoksen vaikutukset mielenterveyteen ja psykososiaalisen tuen yksikön työn tärkeys.  Lisäksi haluan tuoda esille saamelaiskäräjälakiprosessin ja kuinka Suomi jatkaa saamelaisten ihmisoikeuksien rikkomista, sanoo puheenjohtaja Juuso.

Puheenjohtaja Juuso osallistuu lisäksi 20.4. epäviralliseen kuulemiseen koskien alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantamista YK:ssa (Enhanced Participation of Indigenous Peoples) ja 27.4. Arktisen alueen vuoropuheluun (Arctic Regional Dialogue).

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) on vuonna 2000 perustettu YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (Economic and Social Council, ECOSOC) alainen neuvoa-antava toimielin, johon kuuluu 16 itsenäistä asiantuntijajäsentä. Hallitukset nimittävät kahdeksan jäsentä ja alkuperäiskansat kahdeksan jäsentä.

Foorumin tehtävänä on nostaa keskusteluun alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, kulttuurin, ympäristökysymysten, koulutuksen, terveyden ja ihmisoikeuksien alueelta. Pysyvä foorumi antaa suosituksia sekä toimii keskeisenä foorumina valtioiden, alkuperäiskansojen sekä YK:n erityisjärjestöjen väliselle vuoropuhelulle. Se kokoontuu istuntoonsa kerran vuodessa YK:n päämajassa New Yorkissa.

UNPFII Twenty-Second Session: 17-28.4.2023

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka Saara Arttijeff
kansainvälisten asioiden sihteeri
010 839 3198 / 050 574 7629
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia