Saamelaiskäräjät ottaa käyttöön poikkeustilan Saamelaiskäräjien toimintakyvyn ja henkilöstön työturvallisuuden varmistamiseksi

Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt ottaa käyttöön poikkeustilan 30. syyskuuta 2022 saakka. Poikkeustila otetaan käyttöön, koska Saamelaiskäräjät ei enää pysty nykyisillä resursseilla vastaamaan Saamelaiskäräjille tulevien asioiden riittävästä valmistelusta pyydetyssä aikataulussa. Poikkeustilan aikana Saamelaiskäräjät keskittyy huolehtimaan organisaation saamelaiskulttuurin säilymisen ja kehittämisen lakisääteisistä tehtävistä.

Saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.  Saamelaiskäräjät on mukana yli 150 työryhmässä, käy vuosittain 30–50 lakisääteistä neuvottelua sekä antaa 120–250 lausuntoa tai esitystä vuodessa. Saamelaiskäräjien tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi Saamelaiskäräjille tulevien edustuspyyntöjen määrä on lisääntynyt 80 % vuoteen 2019 verrattuna. Erityisesti tutkimushankkeiden ja selvitysten yhteisölliset suostumuspyynnöt ovat lisääntyneet.

– Kyse on siitä, että Saamelaiskäräjät on ollut pitkään alirahoitteinen. Lisärahoitusta ei ole saatu, vaikka sen tarve on tuotu niin valtiovarainministeriön kuin oikeusministeriönkin tietoon. Saamelaiskäräjien tehtävät ovat määritelty laissa, mutta resurssimme eivät enää riitä meille kuuluvien alati lisääntyvien tehtävien hoitoon, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Poikkeustilan aikana turvataan Saamelaiskäräjien lakisääteiset tehtävät. Myöhemmäksi siirretään Saamelaiskäräjien toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät, osa sidosryhmätoiminnasta, tutkimushankkeiden ja selvitysten yhteisöllisten suostumusten valmistelu ja käsittely, osa seminaarien ja tapahtumien järjestämistehtävistä, yhteistyöelinten ja neuvottelukuntien kokouksien järjestäminen, vieraiden vastaanottaminen sekä Saamelaiskäräjien toiminnan esittelyt.

Työntekijöiden terveysturvallinen työskentely halutaan varmistaa

Saamelaiskäräjillä yksi työntekijä työskentelee yksin toimialallaan ja toimiala voi olla todella laaja. Työntekijöiden työssäjaksamista koskevissa selvityksissä on todettu, että suuri työmäärä suhteessa Saamelaiskäräjien henkilöstöresursseihin aiheuttaa haitallista työkuormittumista ja palautuminen työn aiheuttamasta kuormituksesta on heikentynyt.

– Työn kuormittavuutta ei voida enää pienentää organisaation toimintakulttuuria kehittämällä, vaan kuormittavuuden vähentämiseen tarvitaan lisää henkilöresursseja. Saamelaiskäräjät on vuosittain esittänyt oikeusministeriölle henkilöresurssien riittävää vahvistamista. Työnantajana meidän on suhtauduttava tilanteeseen vakavasti ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin terveysturvallisen tilanteen varmistamiseksi, sanoo Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi.

Saamelaiskäräjillä on toteutettu aivoterveyttä koskeva kysely työpajoineen toukokuussa 2021 sekä työterveyshuollon toteuttama kohdennettu työpaikkaselvitys työssä jaksamisesta tammikuussa 2022. Molemmissa on todettu terveydelle haitallista jatkuvaa ja pitkäaikaista ylikuormitusta.

Saamelaiskäräjien hallituksen pöytäkirja 4/2022 kokous 9.-10.5.2022 (asetettu nähtäville 18.5.2022)

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hallintopäällikkö
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia