Saamelaiskäräjät siirtää komissaarien valintaa eteenpäin

Saamelaiskäräjien kokous.

Saamelaiskäräjät päätti ylimääräisessä täyskokouksessa tiistaina 9.8.2022 siirtää totuus- ja sovintokomission komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa totuus- ja sovintoprosessin jatkon osalta erätauon. Tauon aikana selvitetään rauhassa, millä tavoin prosessia voidaan jatkaa ja jatketaan myös sen selvittämistä, mitä saamelainen yhteisö asiasta ajattelee.

Saamelaiskäräjien kokous äänesti hallituksen esityksen ja varajäsen Matti Aikion esityksen välillä. Aikion esitys komissaarien valinnan siirtämisestä eteenpäin voitti äänin 10-9. Hallituksen esitys täyskokoukselle oli, että kokous nimeää kaksi uutta komissaaria, joista toinen edustaa inarinsaamen kieliryhmää ja toinen pohjoissaamen kieliryhmää sekä päättää tarvittaessa muista toimenpiteistä prosessin jatkoa ajatellen.

Saamelaiskäräjät päätti edellisessä kokouksessa kesäkuussa 2022 tukea totuus- ja sovintokomission jatkamista. Kokous kuuli ennen päätöksentekoa asiantuntijoina Saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikön johtaja Heidi Erikseniä, viittä saamelaisten totuus- ja sovintokomission alun perin nimettyä jäsentä sekä yhtä komission sihteeristön suunnittelijaa.

– Meidän täytyy täyskokouksen linjan mukaisesti lähteä selvittämään syvemmin näkökulmia saamelaisesta yhteiskunnasta sekä totuus- ja sovintoprosessin jatkosta. Jäsenistöstä nousi esille huomioita komissaarivaihtoehtojen määrästä sekä prosessin edistämisen edellytyksistä, kun esitys saamelaiskäräjälaista ei ole edennyt vielä eduskunnan käsittelyyn, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti. Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen pyysivät vapautusta komissaarin tehtävästään valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron Seurujärvelle ja Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Totuus- ja sovintokomission jäsenet ovat laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät. Komission nimittämisessä pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus.

Lue tästä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia