Saamelaiskäräjät tukee saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkamista – komissaarit valitaan ylimääräisessä täyskokouksessa elokuussa 

Saamelaiskäräjien kokous päätti 23.6.2022 tukea saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkamista, mutta valitsee kaksi komissaaria elokuussa pidettävässä ylimääräisessä täyskokouksessa. Ylimääräinen kokous järjestetään etäyhteyksin.

Saamelaiskäräjien kokous kuuli ennen päätöksentekoa asiantuntijoina Saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikön johtaja Heidi Erikseniä, viittä saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon alun perin nimettyä jäsentä sekä yhtä komission sihteeristön suunnittelijaa.

– Kävimme Saamelaiskäräjien kokouksessa perusteellisen keskustelun totuus- ja sovintokomission työn jatkosta, ja jäsenien keskuudessa komission jatkosta oli myös eriäviä näkemyksiä. Tulemme jatkamaan asian käsittelyä elokuussa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti. Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen pyysivät vapautusta komissaarin tehtävästään valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron Seurujärvelle ja Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien.

Saamelaiskäräjien tiedote 13.6.2022: Saamelaiskäräjät arvioi totuus- ja sovintokomission tilannetta ja toimintaedellytyksiä huolellisesti

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia