Saamelaiskäräjät valitsi totuus- ja sovintokomission komissaareiksi Anni-Siiri Länsmanin ja Heikki Palton

Saamelaiskäräjien kokous valitsi 30.9.2022 saamelaisten totuus- ja sovintokomission komission jäseniksi eli komissaareiksi yliopistolehtori, Oulun ylipiston Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsmanin ja poronhoitaja, yrittäjä Heikki Palton.

Saamelaiskäräjien kokous kuuli ennen päätöksentekoa valtiosihteeri Henrik Haapajärveä. Kokous äänesti aluksi Saamelaiskäräjien hallituksen ja varajäsen Matti Aikion esitysten välillä. Hallitus esitti, että täyskokous ratkaisee uudelleen totuus- ja sovintokomission komissaarien nimittämistä koskevan asian, asiassa ilmenneiden uusien tietojen pohjalta sekä päättää mahdollisista muista jatkotoimista. Saamelaiskäräjien aiemmassa päätöksessään esittämää taukoa ei ollut mahdollista laittaa täytäntöön sillä tavoin kuin täyskokous päätti elokuussa. Hallituksen esitys voitti äänestyksen äänin 11-7 (1 tyhjä ääni).

Seuraavaksi kokous eteni neuvottelujen jälkeen komissaarien valintaan. Pohjoissaamen kieltä ja kulttuuria edustavan komissaarin osalta kokous äänesti Anni-Siiri Länsmanin ja Anne Nuorgamin välillä. Länsman valittiin komissaariksi äänin 10-4 (2 tyhjää ääntä). Inarinsaamen kieltä ja kulttuuria edustavan komissaarin osalta kokous äänesti Juha Lassilan ja Heikki Palton välillä. Lassila ja Paltto saivat molemmat 6 ääntä (4 tyhjää ääntä). Paltto valittiin komissaariksi arvonnan tuloksena. Saamelaiskäräjälain 18 §:n mukaan vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Saamelaiskäräjien jäsenet Ulla-Maarit Magga ja Tauno Ljetoff suorittavat arvontaa.

Saamelaiskäräjien hallitus palautti saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle, koska täyskokouksella ei ollut päätöstä tehtäessä tietoa siitä, että työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistä ja työ tältä osin päättyy. Saamelaiskäräjien kokous päätti edellisessä kokouksessa 9.8.2022 siirtää komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa totuus- ja sovintoprosessin jatkon osalta erätauon.

Hallitus varasi mahdollisuuden saamelaisyhdistyksille ja yksityisille saamelaisille henkilöille tulla kuulluksi ja kertoa näkemyksensä Saamelaiskäräjille totuus- ja sovintokomission työn jatkon suhteen. Määräaikaan mennessä Saamelaiskäräjille toimitettiin yhteensä 32 kannanottoa. Kannanotot olivat nähtävillä kokouksessa.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti. Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen pyysivät vapautusta komissaarin tehtävästään valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron komissaarin tehtävistä 25.5.2022 lukien.

Lue tästä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Kalle Varis
Lakimiessihteeri
050 384 7040
kalle.varis@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia