Saamelaiskäräjät vastustaa Inarin ja Sodankylän alueen varauspäätöksiä

Ilmakuva, jossa näkyy vesistöä ja metsää kesällä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain perusteella 14.10.2021 hyväksynyt Arctic Minerals Exploration AB:n kaksi varausilmoitusta Inarin ja Sodankylän kuntien alueelle. Saamelaiskäräjät vastustaa varauspäätöksiä, sillä malminetsintä ja kaivostoiminta eivät sovi yhteen saamelaisten kotiseutualueen herkän luonnon, arvokkaiden vesistöjen ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen kanssa.

Päätösten mukaan varaajan tarkoituksena on tehdä alueilla lohkare-etsintää ja geologista kartoitusta sekä hakea alueelle malminetsintälupaa viimeistään vuoden 2023 aikana. Varatut alueet kattavat yhteensä noin 943 neliökilometrin kokoisen alueen Inarin kunnan alueella ja 890 neliökilometrin kokoisen alueen Inarin ja Sodankylän kuntien alueella.

Varatut alueet sijaitsevat kokonaisuudessaan saamelaisten kotiseutualueella, osittain koltta-alueella, kolmen paliskunnan alueella sekä tärkeiden vesistöjen äärellä. Varatuilla alueilla sijaitsee niin ikään useita vanhoja saamelaistiloja ja Nellimin asutusmaisemat kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Alueilla harjoitetaan kaikkia saamelaisten perinteisiä elinkeinoja.

– Varauspäätös asettaa saamelaiset perinteisten elinkeinojen harjoittajat epävarmaan tilanteeseen, jossa elinkeinojen harjoittamismahdollisuudet heikkenevät koko ajan. Nuoret eivät välttämättä uskalla ryhtyä perinteisten elinkeinojen harjoittajiksi, sanoo Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Meneillään oleva kaivoslain uudistus on tärkeä saamelaisille. Kaivoslain uudistamisessa on välttämätöntä ottaa huomioon saamelaisten asema alkuperäiskansana ja saamelaisille niin kansallisessa lainsäädännössä kuin kansainvälisissä sopimuksissakin turvatut oikeudet.

– Kaivoslain soveltamisessa on annettava nykyistä suurempi painoarvo saamelaisten oikeudelle alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja perinteisiä elinkeinojaan. Tällä hetkellä voimme vain seurata vierestä, kun saamelaisten kotiseutualueen maat varataan malminetsinnälle, sanoo Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjien mukaan Saamelaiskäräjille, Kolttien kyläkokoukselle sekä asianomaiselle paliskunnalle tulee taata mahdollisuus lausua ja valittaa tehdyistä varauspäätöksistä. Voimassa olevan kaivoslain nojalla Saamelaiskäräjille ei toimiteta jäljennöksiä varauspäätöksistä, jotka kohdistuvat saamelaisten kotiseutualueelle, eikä Saamelaiskäräjillä ole valitusoikeutta Tukesin varauspäätöksistä.

Kyseessä olevista Tukesin varauspäätöksistä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 22.11.2021 mennessä (37 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta). Valittaa saa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Lisätietoja:

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia