Saamelaiskäräjävaalien tulos 2023

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on kokouksessaan 4.10.2023 vahvistanut saamelaiskäräjävaalien tuloksen. Saamelaiskäräjävaalin äänestysprosentti oli 51,63. Äänioikeutta vaaleissa käytti yhteensä 3129 äänioikeutettua. Vaalilautakunta jätti äänestyksessä 252 ääntä huomioon ottamatta saamelaiskäräjistä annetun lain 35 §:n mukaisesti ja hylkäsi 10 mitätöntä äänestyslippua lain 37 §:n mukaisesti. Ääntenlaskennan jälkeen postista saapui 26 palautuskuorta, joita ei otettu huomioon ääntenlaskennassa.

Saamelaiskäräjävaalien tulos 2023 (PDF)


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia