Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous pidetään 27.-28.2.2020

Toimikaudeksi
2020-2023 asetetun Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous pidetään 27.-28.2.2020
Sajoksessa, Inarissa. Kokous alkaa 27.2.2020 klo 10.

Toimikaudeksi 2020-2023 asetetun Saamelaiskäräjien vanhin jäsen Kari Kyrö toimii Saamelaiskäräjien ensimmäisen kokouksen koollekutsujana. Ennen järjestäytymiskokousta Saamelaiskäräjien jäsenille ja varajäsenille järjestetään seminaari Saamelaiskäräjien toiminnan perusteista. Toimialakohtaiset perehdyttämisseminaarit järjestetään maalis-huhtikuun aikana.

Järjestäytymiskokouksessa
Saamelaiskäräjät valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa, asettaa hallituksen sekä asiantuntijalautakunnat ja käy
lähetekeskustelun Saamelaiskäräjien vaalikauden toiminta- ja talousohjelman
2020-2023 perusteista ja sisällöstä.

Saamelaiskäräjien
jäsenet v. 2020-2023

Saamelaiskäräjien kokous kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa
yleensä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Kokoukset ovat julkisia
ja niitä pystyy seuraamaan paikan päällä parlamenttisalissa tai live striimin
kautta osoitteessa www.samediggi.fi/live.
Parlamenttisalissa tulkkauslaitteet ovat yleisön käytössä. Suoran lähetyksen
kautta on mahdollista kuunnella tulkattua kieltä salissa kuullun kielen
lisäksi. Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi,
010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia