Saamelaiskäräjien puheenjohtaja toivoo tiiviimpää yhteistyötä ministereiden kanssa

Saamelaisten kansallispäivän puheessaan 6.2.2022 Saamelaiskäräjien puheenjohtaja toivoi tiiviimpää yhteistyötä suoraan ministereiden kanssa. Lisäksi puheessa nousivat esille mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet saamelaiselinkeinoille, tarve saamelaiskäräjälain muutokselle sekä totuus- ja sovintokomission työn alkaminen.

-Yhteistyömme Suomen valtion suuntaan on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Monet ministerit ovat myös henkilökohtaisesti osallistuneet Saamelaiskäräjien kanssa käytyihin neuvotteluihin ja keskusteluihin. Toivon, että tämä yhteistyö vahvistuu entisestään tulevaisuudessa erityisesti valtioneuvoston jäsenten kanssa, totesi puheenjohtaja Juuso puheessaan.

Puheenjohtaja nosti esille myös ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset saamelaisten perinteisten elinkeinojen kuten poronhoidon ja kalastuksen harjoittajille. Hän painotti ilmastolain uudistuksen etenemisen tärkeyttä ja saamelaisten oikeuksien huomioimista myös kyseisen lain yhteydessä. Juuson mukaan saamelaisen ilmastoneuvoston olisi tärkeää päästä aloittamaan työnsä mahdollisimman nopeasti.

Myös tarve saamelaiskäräjälain muutokselle erityisesti ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta oli tärkeä teema puheenjohtajan kansallispäivän puheessa.

-Haluankin esittää Suomen hallitukselle ja kansanedustajille pohdittavaksi arvokysymyksen siitä, onko Suomi sellainen valtio, jossa ihmisoikeuksien toteutumista edistetään kaikkien ihmisten osalta vai lähteekö Suomi sellaisten valtioiden mukaan, jotka tietoisesti jatkavat ihmisoikeuksien rikkomista, kysyy Juuso.

Juuso näkee saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamisen askeleena kahden kansan välisen yhteistyön parantamiseksi. Tärkeinä edellytyksinä komission työn onnistumiselle Juuso näkee sen, että saamen kansalla on luottamus prosessiin sekä laajemman asenneilmapiirin muutoksen suomalaisessa yhteiskunnassa.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia