Saamelaiskäräjien stipendi kuudelle korkeakouluopiskelijalle

Anne-Máret Labba, Mirka Kelahaara, Mari Mäkitalo, Pihla Pulkkinen, Mervi Semenoff ja Henna Tervaniemi saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti lokakuun 11. päivänä haettavaksi yhteensä kuusi 500 euron stipendiä, jotka oli tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sekä saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville.

Stipendihakemuksia vastaanotettiin yhteensä seitsemän. Stipendin hakuaika päättyi 27.10. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti stipendien saajista kokouksessaan 18.11.

Anne-Máret Labba opiskelee saamen kieltä ja kirjallisuutta saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi allaskuvla). Mirka Kelahaara on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka suorittaa Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ammattiopettajan tutkintoa. Mari Mäkitalo opiskelee Oulun yliopistossa saamelaista kulttuuria, saamen kieltä, psykologiaa ja terveystieteitä. Pihla Pulkkisen opintojen pääaineina Oulun yliopistossa ovat kulttuuriantropologia ja arkeologia ja sivuaineina saamelainen kulttuuri ja pohjoissaamen kieli. Mervi Semenoff opiskelee Oulun yliopistossa pääaineenaan koltansaamen kieli ja sivuaineenaan saamelainen kulttuuri. Henna Tervaniemi opiskelee inarinsaamen kieltä ja saamelaista kulttuuria Oulun yliopistossa.

Saamelaiskäräjät kiittää kaikkia stipendiä hakeneita ja toivottaa jokaiselle onnea ja menestystä sekä opinnoissa että tulevassa työelämässä! 

Kuva: Johanna Labba


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia