Saamelaiskäräjien täyskokous käsittelee hallituksen esitystä saamelaiskäräjälain muuttamisesta 29.11.2022

Saamelaiskäräjien kokous 6/2022 järjestetään tiistaina 29.11.2022 klo 9-17 Sajoksessa Inarissa. Esityslistalla on hallituksen esitys saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta.

Suomen hallitus antoi eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta 17.11.2022. Saamelaiskäräjien täyskokous tekee päätöksen Saamelaiskäräjien virallisesta kannasta lakiesitykseen. Lakiin hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset edellyttävät Saamelaiskäräjien hyväksyntää.

Kokous järjestetään hybridikokouksena, eli Saamelaiskäräjien jäsenet voivat osallistua kokoukseen joko paikan päällä Sajoksessa tai etänä. Yleisö voi seurata kokousta Zoom-webinaarin kautta. Saamelaiskäräjien kokoukset tulkataan pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja suomeksi. Kokouksen linkki julkaistaan Saamelaiskäräjien verkkosivuilla ennen kokousta.

Esityslista liitteineen löytyy Saamelaiskäräjien dokumenttipankista.

Tutustu aiheeseen

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia