Saamen kielten etäopetushanke sai jatkovuoden – Saamelaiskäräjät ja Utsjoki iloitsevat!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke sai jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 235 000 euron rahoituksen vuodelle 2021. Hanketta johtaa Utsjoen kunta ja yhteyksiä kuntiin ja kaupunkeihin koordinoi Saamelaiskäräjät.

Saamen kielten etäopetushankkeen oli määrä päättyä kuluvan vuoden lopussa. Ministeriön kanssa käydyissä neuvotteluissa kuitenkin päädyttiin siihen tulokseen, että jatkovuosi on tarpeen, jotta ministeriön asettama saamen opetuksen kehittämistyöryhmä ehtii saada työnsä valmiiksi. Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän työ jatkuu kuluvan vuoden loppuun ja sen tehtävänä on mm. valmistella ehdotukset saamen opetuksen pysyviksi ratkaisuiksi saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella.

– Etäopetushankkeen jatkovuosi on erittäin hyvä uutinen, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. – Päätös antaa toivoa siihen, että saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella annettava opetus saataisiin viimein tukevalle pohjalle. Saamelaislapsia ja -nuoria asuu viimeisten tilastojen (2019) mukaan kotiseutualueen ulkopuolella noin 2000.

– Hanke on tavoittanut saamelaislapsia ja -nuoria tähän mennessä hyvin, mutta suuri osa heistä on kuitenkin edelleen saamen opetuksen ulkopuolella. Etäopetushankkeessa on tehty hyvää työtä ja olen iloinen siitä, että yhteistyö Saamelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan välillä sujuu saumattomasti, sanoo Juuso.

Saamen kielten etäopetushankkeen projektipäällikkö Hanna Helander Utsjoen kunnasta iloitsee erityisesti siitä, että kunnat saavat ensi vuonna hankkeesta opetuksen helpommin ja halvemmalla.

– Tähän saakka kunnat ovat maksaneet opetukseen osallistumisesta n. 1000 euroa oppilasta kohden. Ensi vuonna oppilaskohtainen maksu tulee olemaan vain 100 euroa.

– Toivomme ministeriön päätöksen johtavan yhä kasvavaan oppilasmäärään, sanoo Helander.

Hanke käynnistyi syksyllä 2018 hyvin nopeasti ja sen piiriin saatiin heti ensimmäisenä lukuvuonna 19 pohjoissaamen kielen, 18 inarinsaamen kielen ja 16 koltansaamen kielen oppilasta. – Ensi lukuvuodelle oppilasmäärä kasvaa 81 oppilaaseen, joista 41 pohjoissaamen, 24 inarinsaamen ja 16 koltansaamen oppilasta, kertoo hankekoordinaattori Arla Magga Saamelaiskäräjiltä. – Hankkeessa annetaan ensi lukuvuonna opetusta 16 esi- ja perusopetuksen ryhmälle ja kahdelle lukiolaisryhmälle.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff on iloinen siitä, että hankevaroin pystytään kehittämään myös etäopetuksessa tarvittavaa oppimateriaalia.

– Olemme nyt kahtena kesänä voineet palkata hankevaroin koulutus- ja oppimateriaalitoimiston kesätyöhön oppimateriaalityöntekijöitä kaikkiin kolmeen saamen kieleen.

Saamelaiskäräjien koulutussihteeri ja OKM:n saamen opetuksen kehittämistyöryhmän jäsen Ulla Aikio-Puoskari sanoo, että on viimeinen hetki ratkaista kotiseutualueen ulkopuolella annettavan opetuksen asema. – Liian monta ikäryhmää on jo ehditty lähes menettää, koska opetusta ei ole voitu järjestää. – Hankkeen käynnistyminen vuonna 2018 merkitsi ensimmäistä askelta kotiseutualueen kuntien ulkopuolisen opetuksen tilanteen ratkaisemiseksi. Hankkeen mahdollistamasta opetuksesta iloitsevat erityisesti kotiseutualueen ulkopuolella asuvat saamelaislasten huoltajat, sanoo Aikio-Puoskari.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Hanna Helander
040 7012 094
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi

hankekoordinaattori Arla Magga
040 1985 033
arla.magga(at)samediggi.fi

https://www.saamenetaopetus.com/
https://samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia