Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi sosiaali- ja terveyssihteerin viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi sosiaali- ja terveyssihteerin viran.

Työ alkaisi 1.5.2024 tai sopimuksen mukaan.

Sosiaali- ja terveyssihteerin tehtävänä on yhteistyössä saamelaiskäräjien toisen sosiaali- ja terveyssihteerin kanssa mm. valmistella saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia asioita, erityisesti vastuualueenaan saamelaisten sosiaaliturvaan liittyvät asiat, toimia sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä ja valmistella siinä ominaisuudessa lautakunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita sekä toimia tarvittaessa sosiaali- ja terveyssihteerin sijaisena. Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteerin tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen kohdassa 26 f.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, laaja saamelaisen sosiaali-, terveysalan, saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Odotamme valmiutta itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn sekä hyvää paineensietokykyä.

Sihteerin palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2857,25 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisten kotiseutualueella työskennellessä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 29.2.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi p. 010 839 3106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 29.1.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia