Ohjeita tilaajalle

Ohjeita tulkkauksen tilaamiseen

 • Varaa tulkit ajoissa ja selvitä tulkkaustarpeet heidän kanssaan

  • Saamen kielten tulkkeja on suhteellisen vähän, joten tulkkauksen järjestäminen on hyvä aloittaa ajoissa. Tulkkeja voi olla vaikea saada lyhyellä varoitusajalla.  
  • Tulkkausta tilattaessa on hyvä selvittää tilaajan yhteystiedot, tulkkauskieli, ajankohta ja paikka, tulkkauksen suoritustapa, tulkkauksen aihe ja kesto mahdollisimman tarkasti, jotta tulkki voi valmistautua etukäteen.  
  • Selvitä montako tulkkia tilaisuuteen tarvitaan. Tulkkien määrä riippuu tilaisuuden kestosta ja tulkattavien kielten määrästä. 
  • Muista varmistaa, minkä saamen kielen tulkkia tarvitset: pohjois-, inarin- vai koltansaamenkielistä. 

   

 • Sopimus ja palkkiot

  • Tulkkauksesta on hyvä sopia etukäteen työn ehdot, työaika, maksettava palkkio ja peruutusehdot.  
  • Tulkin kanssa on hyvä sopia etukäteen myös siitä, kuuluuko sopimukseen mahdollinen majoitus, matkakorvaus, ateriakorvaus tai päivärahan maksaminen. 
  • Tulkilla on tekijänoikeus omaan tulkkaukseensa, ja tulkkauksen tallentamisen ehdoista on sovittava etukäteen. 
  • Jos tulkkaus järjestetään etäyhteyksin, tulee siitä sopia etukäteen tulkin kanssa sekä selvittää, mitä teknisiä järjestelyjä tulkkaus vaatii. 
 • Varaa tarvittava tekniikka ajoissa

  • Selvitä mikä tulkkausmenetelmä sopii parhaiten tilaisuuteen ja tarvitseeko tulkkaukseen erillistä tekniikkaa. 
  • Asioimistulkkaus voi tapahtua lähitulkkauksena paikan päällä tai etätulkkauksena esimerkiksi puhelimen tai videotulkkauslaitteiden välityksellä. 
  • Yleisötilaisuuden tulkkaus voi tapahtua konsekutiivisti tai simultaanisti, sekä kuiskaten.  
  • Konsekutiivitulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Konsekutiivitulkkaus ei vaadi erillistä tulkkauslaitteistoa, vaan se voidaan järjestää samalla äänentoistolla kuin muukin tilaisuus. 
  • Simultaanitulkkauksessa puhe tulkataan samanaikaisesti toiselle kielelle. Simultaanitulkkaus vaatii tulkkauslaitteiston. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tulkkauslaitteiston järjestämisestä. 
  • Kun tulkkaus järjestetään etänä, on hyvä sopia etätulkkauksen testi ennen kokousta. 

  Tulkkaustekniikkaa voi tiedustella Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksesta. Yhteystiedot löytyvät Sajoksen verkkosivuilta 

 • Toimita tausta-aineisto hyvissä ajoin

  • Tulkkauksen tausta-aineistot on toimitettava tulkille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tulkki pystyy valmistautua kunnolla tulkkaustilanteeseen. Taustamateriaaleja ovat esimerkiksi tilaisuuden ohjelma, osallistujalista, käsiteltävät asiakirjat tai puheenvuoroihin liittyvät tausta-aineistot. 
  • Muista toimittaa myös ajan myötä päivitetyt versiot sekä juuri ennen tilaisuutta saadut materiaalit tulkeille mahdollisimman pian. 
 • Ota huomioon myös muut käytännön järjestelyt

  • Sovi tulkkien kanssa, kuinka paljon ennen tilaisuuden alkamista on oltava paikalla. 
  • Tulkkien kanssa on hyvä sopia siitä, kuka toimii tilaisuudessa tulkkien yhteyshenkilönä, jotta tulkit saavat tarvittaessa yhteyden tilaisuuden järjestäjään. 

Ohjeita käännösten tilaamiseen

 • Ohje käännösten tilaamiseen Saamelaiskäräjien saamen kielen toimistosta

  Käännöksen tilaamista varten tulee rekisteröityä/kirjautua Lingsom-palveluun.

  • Pyydämme toimittamaan palvelun kautta lähtotekstin aina word-tiedostona. Kääntäjät eivät tee tekstinkäsittelyä tilaajan puolesta.
  • Huomioithan, että Lingsom-järjestelmän automaattisähköpostit voivat ajautua roskapostiin, voit estää tämän merkitsemällä Lingsomin turvalliseksi lähettäjäksi.
  • Lisätietoja antaa käännöstoiminnan koordinoinnista vastaava Tanja Kyrö puh. 040 676 6426, sähköposti: tanja.kyro@samediggi.fi
  • Jos Saamelaiskäräjien käännöstoimisto ei voi ottaa vastaa käännöstilausta, voit hakea freelancer-kääntäjiä Saamelaiskäräjien kääntäjien ja tulkkien listasta.
  • Oletko epävarma saamen kielilain säädöksistä tai velvotteista? Tarkista täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086 tai ota yhteyttä Saamelaiskäräjien saamen kielen toimistoon. Saamen kieliturvasihteeri neuvoo ja ohjeistaa saamen kielilaista.

  Hinnat

  Saamelaiskäräjien käännöksien hinnat 1.2.2020 alkaen:

  Saamen kielen toimiston antamasta käännöksestä peritään palkkiota kieliparista suomi – saame (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) taikka päinvastoin 85 euroa/sivu ja sivulla 1 560 merkkiä välilyönteineen.

  Jos käännettävä teksti on tavanomaista vaikeampi, käännöspalkkiota voidaan periä enintään 50 %:lla korotettuna samoin kuin kiireellisen työn käännöspalkkiota voidaan korottaa enintään 50%:lla. Jos käännös sisältää päivittämistä olemassa olevaan käännökseen voidaan vastaavasti hinnasta vähentää 50 % tai käyttää vähimmäisveloitusta.

  Käännöksien vähimmäisveloitus on 25 euroa.

  Lue lisää: https://samediggi.fi/kaannospalvelut/  

 • Ohje käännösten tilaamiseen freelancer-kääntäjältä

  • Voit hakea freelancer-kääntäjiä Saamelaiskäräjien kääntäjien ja tulkkien hakupalvelusta
  • Tee tarjous käännöspalvelusta
  • Käännöstä tilattaessa on hyvä tuoda esiin ainakin nämä asiat
   • Käännöksen lähtökieli ja kohdekieli
   • Tekstin aihealue ja sisältö
   • Tekstin pituus, kääntäjät voivat laskuttaa merkkimäärän, sivumäärän tai rivihinnan mukaan
   • Milloin materiaalit voidaan toimittaa kääntäjälle
   • Käännöksen aikataulu
   • Missä muodossa teksti on saatavilla
  • Muista ilmoittaa selkeästi mille saamen kielelle pyydät käännöstä
  • Sovi käännöksen hinnasta ja laskutuksesta etukäteen
  • Sovi kuuluuko oikoluku hintaan. Jos kyse on painettavasta tekstistä, voi kääntäjän kanssa sopia, että hän tarkistaa vielä taittovalmiin tuotteen kieliasun.
  • Käännöksestä voi tehdä myös ennakkotiedustelun, jos käännettävä teksti ei ole valmis, mutta tiedät suunnilleen valmistumisajankohdan.

  Saamelaiskäräjien hinnastoa voi pitää suuntaa antavana, mutta freelancer-kääntäjät veloittavat oman hinnastonsa mukaan. Freelancer-kääntäjien käännöshintoja kannattaa tiedustella suoraan freelancer-kääntäjiltä.