Sääʹmǩiõl ǩiõllvueʹppes Koltansaamen kielioppi

Satu da Jouni Moshnikoff, Eino Koponen ..., 2022
20,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (34 kpl)

Ooudaskovvõs

Nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõllmättǩeʹrjj lij jurddum pâʹjjškooul da lookkjiškooul nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl mättʼtummuš vääras. Ǩeʹrjj suâpp še vieʹǩǩen jieʹnnǩiõllsaid, ǩeäk haaʹlee tobdstõõttâd ǩiõlâs ǩeeʹrjtum hämma. Ǩiõllmäättast puuʹtet õuʹdde nuõrttsääʹm vuäʹmm Suõʹnnʼjelsuõʹmme vuâđđõõvvi ǩiõllmäätt vuâkkõõzzid. Väʹlddǩiõllan ǩiõllmäättast lij lääʹddǩiõll, leša paaiʹǩi tõn paaldâst lij õnnum še sääʹmǩiõll.

Ǩeeʹrj kuâsttjõs da lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi.

4. tivvum teädldõk. ISBN 978-952-441-428-9.

 

MättmateriaalTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaPââibužškoouliNuʹbb tääʹssSääʹmm nuʹbben ǩiõllânSääʹnnǩeeʹrj da ǩiõllmättǩeeʹrj
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2022
  • Satu da Jouni Moshnikoff, Eino Koponen, Miika Lehtinen

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid