Hyvää kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää

YK:n kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää vietetään vuosittain elokuun 9. päivä. Päivän tarkoituksena on levittää ja lisätä tietoisuutta alkuperäiskansoja koskettavista kysymyksistä sekä nostaa esille alkuperäiskansojen oikeuksien suojelun ja edistämisen merkitystä. Vuoden 2021 teema on Ketään ei jätetä jälkeen: alkuperäiskansat ja vaatimus uudesta sosiaalisesta sopimuksesta (Leaving no one behind: Indigenous peoples and the call for a new social contract).

Saamelaiset ovat yksi maailman alkuperäiskansoista ja elävät alueella, joka on nykyään jaettu neljän eri valtion alueille. Saamelaiskäräjät on omalla laillaan perustettu saamelaisten itsehallintoelin, jonka tärkein tehtävä on toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Saamelaiskäräjät tekee jatkuvasti töitä saamelaisten asioiden ja oikeuksien edistämiseksi niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Saamelaisten ihmisoikeuksien edistäminen kokonaisuutena kaikilla tasoilla ja alkuperäiskansaoikeuksien julistuksen toimeenpano Suomessa ovat yksi Saamelaiskäräjien vaalikauden 2020–2023 päätavoitteista. – Yksi konkreettinen esimerkki saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumista edistävistä toimista Suomessa olisi saamelaiskäräjälain muutoksen eteenpäin vieminen, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista on hyväksytty 13.9.2007 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla. Suomi on hyväksynyt julistuksen varaumitta ja sitoutunut sen toimeenpanoon. Julistuksen keskeiset artiklat koskevat alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta, oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin, valtioiden vastuuta alkuperäiskansakulttuurien turvaamisessa sekä alkuperäiskansojen oikeutta luonnonvaroihin. Julistus myös kieltää kaikenlaiset alkuperäiskansojen sulauttamispyrkimykset.

Valtioiden sitoutuminen YK:n alkuperäiskansajulistukseen ja sen toimeenpanoon vahvistettiin 22.-23.9.2014 pidetyn alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjassa, joka on hyväksytty myös YK:n yleiskokouksen päätöslauselmana.

Loppuasiakirjassa Suomi on sitoutunut ”yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa niiden omien edustuselinten kautta tarkoituksena kehittää ja toteuttaa tarvittaessa kansallisia toimintasuunnitelmia, strategioita tai muita toimia julistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi” (A/RES/69/2, operative para. 8).

– Toivon, että Suomessa lähdetään edistämään YK:n alkuperäiskansajulistusta toimeenpanevan toimintasuunnitelman laatimista ja sen toimeenpanemista mahdollisimman pian, sanoo Juuso.

Lue YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista

Teemapäivän kotisivu (un.org)

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia