Jäämerenrata pysyy maakuntakaavassa laajasta vastustuksesta huolimatta

Lapin liiton hallitus päätti 8. kesäkuuta hyväksyä vastineet Pohjois-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin viranomaislausuntoihin ja edelleen asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville, sivuuttaen näin asiasta annetut näkemykset. Jäämerenrata pysyy maakuntakaavassa laajasta vastustuksesta huolimatta.

Saamelaiskäräjät on useaan otteeseen eri kannanotoissa ja lausunnoissa tuonut esille vastustavansa Jäämerenradan merkitsemistä maakuntakaavaan edes ohjeellisena. Saamelaiskäräjät toi kantansa esille myös lausunnossaan maakuntakaavaehdotuksesta, joka oli viranomaislausunnoilla 28.1.-28.2.

Poliittinen päätös radan linjauksesta Pohjois-Lapin alueella on tehty Lapin liitossa ilman riittävää vaikutusten arviointia, eikä se näin ollen perustu asianmukaiseen suunnitteluun ja valmisteluun. Jäämerenrataan liittyvien suunnitelmien myötä saamelaisten elinympäristöön, kieleen, yhteisöön ja perinteisiin elinkeinoihin kohdistuu suuri uhka, sillä rata halkoisi kaikkien kolmen saamen kieliryhmän ydinalueita.

– Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan Jäämerenrataa mahdollistavalle kaavamerkinnälle ei ole hyväksyttäviä perusteita. Toin vielä Lapin liiton hallituksen kokouksessa esille, että kaava on ristiriidassa Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten nojalla alkuperäiskansoille turvattujen oikeuksien kanssa ja siksi maakuntakaava pitäisi palauttaa valmisteluun ja poistaa Jäämerenrata -merkintä maakuntakaavasta, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Koivisto on nimetty Saamelaiskäräjien edustajaksi Lapin liiton hallitukseen ja osallistui hallituksen kokoukseen 8. kesäkuuta. Saamelaiskäräjien asiantuntijajäsenellä on Lapin liiton hallituksen kokouksissa osallistumis- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta tehdä esityksiä tai äänestää. Hallituksen kokouksessa tehtiin esitys ratamerkinnän poistamisesta, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Ratahanketta vastustetaan laajalti myös muiden toimijoiden keskuudessa. Saamelaiskäräjien lisäksi kielteisen kannan ovat ilmaisseet Kolttien kyläkokous, Paliskuntain yhdistys, Saamelaismuseo Siida, alueen paliskunnat, Utsjoen kunta, useat saamelais- ja muut yhdistykset, kylätoimikunnat sekä useat yksityiset henkilöt. Inarin kunta esitti, että ratalinjaus osoitetaan ainoastaan yhteystarpeena tai suurpiirteisenä vyöhykkeenä Inarijärven eteläpuolitse. Jäämeren rata on todettu liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä selvityksessä taloudellisesti kannattamattomaksi.

Saamelaiskäräjien lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotuksesta

Lisätietoja:

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

 

Kuva: Anja Vest


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia