Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja Ruotsin puolen Saamelaiskäräjien yhteispohjoismainen ammattilaiselin saamen kieliasioissa. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on suojella, vaalia ja edistää kulttuuriperintöä, kuten saamen kirja- ja puhekieliä. Muodollisesti Sámi Giellagáldulla on yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille. Sitä johtaa hallitus, jossa kullakin kolmella saamelaiskäräjillä on yhtä monta edustajaa.

Avoin virka

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on toiminut Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston alaisena vuodesta 2013 saakka, ja nyt haemme johtajaa perustamaan, johtamaan, vahvistamaan ja laajemmin kehittämään Sámi Giellagáldua.

Liitytkö sinä tähän joukkoon?

Työtehtävät

Sámi Giellagáldu vastaa saamen kielistä. Sámi Giellagáldun pitää toimia yhteisenä asiantuntevana ammattielimenä saamen kirjakielten normittamista koskevissa asioissa. Tämä koskee terminologian ja kirjoitussääntöjen normittamista. Sámi Giellagáldun tulee rikastaa saamen kieliä ja tällä tavoin vaikuttaa saamen kielten turvaamiseen tulevaisuudessa.

Sámi Giellagáldussa tulee olla työntekijöitä kuhunkin kolmeen maahan sijoitettuna, ja he ovat saman hallinnollisen johtajan alaisia. Johtaja toimii Sámi Giellagáldun ylimpänä hallinnollisena johtajana ja hänellä on vastuu toiminnan hallinnollisesta ja ammatillisesta johtamisesta. Johtajan tulee valmistella ja neuvoa asioissa, jotka viedään hallitukseen, ja hänellä on vastuu hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Johtaja vastaa myös siitä, että taloudellinen toiminta tapahtuu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Etsimme johtajaa, jolla on maisterin koulutus, ensisijaisesti saamen kielessä. Hakijalla tulee olla kokemusta johtamisesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tietoa ja osaamista saamelaisesta yhteiskunnasta ja saamen kielestä vaaditaan. Sen lisäksi korostamme hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja, hyvää johtamistaitoa ja taitoa saavuttaa tuloksia yhteistyössä muiden kanssa.

Valitun tulee osata saamea ja norjaa tai ruotsia tai suomea. Useamman saamen kielen taito katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös, jos osaa sekä suomea ja norjaa tai ruotsia. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkka ja työehdot

Työn alkaa niin pian kun mahdollista.

Viran palkka on valtion säännöksen mukaan virkakoodi 1060 osastojohtaja.

Sámi Giellagáldun työntekijöillä on muodollinen yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille päätoimielimenä, ja jollei toisin ole päätetty, nämä samat työehdot kuin Saamelaiskäräjien työntekijöillä Norjassa, pätevät myös tässä.

Toimisto on lähtökohtaisesti yhdessä näissä saamelaiskäräjien toimistotiloista Inari, Utsjoki, Hetta, Vuononperä, Kaarasjoki, Kautokeino, Manndalen, Tromssa, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokimukka tai Östersund, mikäli tyhjiä toimistoja on. Toisenlaisesta ratkaisusta on mahdollista sopia.

Sámi Giellagáldu haluaa kuvastaa kansan kirjavuutta ja hyötyä yksittäisen henkilön kokonaisvaltaisesta kelpoisuudesta. Kehotamme päteviä ehdokkaita hakemaan huolimatta toimintakyvystä, iästä, sukupuolesta, etnisiteetistä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

Sámi Giellagáldu painottaa työtilanteen järjestämistä ihmisille, joilla on heikentynyt toimintakyky.

Kaikille, jotka asuvat Finnmarkissa ja Pohjois-Tromssassa, pätee valtion lainakassan opintolainan pienentäminen 10 % vuosittain 25 000 kruunuun saakka ja erityinen verovähennys.

Muutoin työntekijät nimitetään voimassa olevien lakien, sääntöjen ja sopimusten mukaan, koskien myös palkkaa ja eläkettä, sekä kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut

Tarkempia tietoja virasta voi saada ottamalla yhteyttä:

Saamelaiskäräjille Suomen puolella
Pia Ruotsala-Kangasniemi
+358 40 726 2688 – pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät Norjan puolella
Inger Marit Eira-Åhrén
+47 971 29 744 – inger.marit.eira.ahren@samediggi.no

Saamelaiskäräjät Ruotsin puolella
Fredrik Österling
+46(0)730216531 – fredrik.osterling@sametinget.se

Hakuaika on 21.01.2022 saakka

Hakemus lähetetään jobbnorgen kautta:Apply for this job


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia