Kela ja saamelaiskäräjät kannustavat saamenkielisiä käyttämään omakielisiä palveluja

Kela ja saamelaiskäräjät neuvottelevat Kelan saamenkielisten palvelujen kehittämisestä Inarissa perjantaina 5.5. Neuvottelujen asialistalla ovat saamenkielisten asiointi ja kuntoutuksen kehittäminen. Lisäksi pohditaan yhdessä keinoja rohkaista asiakkaita omakielisten palvelujen käyttöön.

Kela kehittää saamenkielisiä palvelujaan saamen kielilain sekä saamelaiskäräjien kanssa solmitun yhteistyösopimuksen ohjaamana. Kehittämistyön tuloksia seurataan vuosittaisissa yhteistyöneuvotteluissa. Tämänvuotiset yhteistyöneuvottelut pidetään saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa perjantaina 5.5.2023.

Yhteistyöneuvottelujen asialistalla ovat tällä kertaa saamenkielisten asiointi Kelassa ja saamenkielisten kuntoutuksen kehittäminen. Saamenkielisten palvelujen käyttöä tarkastellaan sekä asioinnin tilastojen avulla että saamenkielisten asiakkaiden erityistarpeiden kautta.

Kelan tavoitteena laadukas ja kulttuurinmukainen saamenkielinen palvelu

Kelan verkkosivuilla ja esitteissä kerrotaan Kelan palveluista ja etuuksista eri elämäntilanteissa myös kolmella saamen kielellä. Saamenkielinen asiakas voi jo hakea monia Kelan etuuksia omakielisellä lomakkeella. Asiakaspalvelua saa tällä hetkellä pohjois- ja koltansaameksi sekä tulkattuna tarpeen mukaan myös inarinsaameksi.

– Tavoitteenamme on, että myös saamenkieliset asiakkaat saavat Kelassa asioidessaan erinomaisen asiakaskokemuksen, sanoo Kelan valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen johtaja Sari Hänninen, joka osallistuu neuvotteluihin paikan päällä Inarissa.

Kela pyrkii kiinnittämään huomiota myös saamenkielisten palvelujen kulttuurinmukaisuuteen. Vuosina 2021–2022 Kela järjesti Mii ovttas -työpajasarjan, jonka tavoitteena oli saamenkielisen palvelun kehittäminen. Työpajoista syntyi viranomaisten yhteinen ja saamelaiskäräjien koordinoima Mii ovttas -verkosto, jossa edustajat julkishallinnon eri toimialoilta voivat yhdessä kehittää saamenkielisiä palvelujaan.

Saamenkielisten kuntoutusta kehitetään yhteistyössä tutkijoiden kanssa

Kela järjestää erikseen kuntoutuskursseja saamenkielisille. Saamenkielinen asiakas voi saada tulkkausta myös muihin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin niin halutessaan ja edellyttäen, että tulkki löytyy. Kuntoutus kiinnostaa saamenkielisiä, mutta samalla he kokevat, että niiden toteutustapaan liittyy paljon haasteita.

Kelan ja Saamelaiskäräjien neuvottelussa toukokuussa 2022 käsiteltiin saamelaisille tarjottujen kuntoutuspalvelujen nykytilaa ja todettiin tarve palvelujen nykyistä kulttuurinmukaisemmalle tuottamiselle. Kelan tutkimusryhmä on aloittanut hankkeen, jossa selvitetään tarkemmin saamenkielisten kokemuksia Kelan kuntoutuksesta. Hankkeen myötä Kela voi kehittää kuntoutukseen ohjautumista ja sen toteutumista. Selvityshanke on saanut yhteisöllisen hyväksynnän saamelaiskäräjiltä.

Kela ja saamelaiskäräjät rohkaisevat kokeilemaan saamenkielisiä palveluja

Saamenkieliset käyttävät omakielisiä palveluja varsin vähän lisääntyvästä tarjonnasta huolimatta. Kela ja saamelaiskäräjät pyrkivät yhdessä rohkaisemaan saamenkielisiä tutustumaan tarjolla oleviin saamenkielisiin palveluihin ja käyttämään niitä.

– On tärkeää osoittaa, että saamenkielisiä palveluja halutaan käyttää ja niille on todellinen tarve. Uskon, että se vahvistaa laissa turvattujen palvelujen asemaa ja lisää tahtoa kehittää niitä. Saamenkielisten palvelujen käyttämisestä saatavat kokemukset ovat myös arvokkaita palvelujen kehittämisen näkökulmasta, sanoo saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan saamelaisväestö ei ole tottunut asioimaan saameksi viranomaisissa, ja sen takia kannustusta saamenkieliseen asiointiin tarvitaan. Saamelaiskäräjien mukaan saamen kielten käyttömahdollisuuksien laajentaminen viranomaisasiointiin on tärkeää kielten elinvoimaisuuden kannalta.

Lisätietoja medialle

Anni Koivisto, I varapuheenjohtaja, saamelaiskäräjät, anni.koivisto@samediggi.fi, puh. 040 415 5969

Sari Hänninen, johtaja, Kelan valtakunnalliset asiakkuuspalvelut, sari.hanninen@kela.fi, puh. 040 570 8742

Lue lisää

Kelan saamenkieliset verkkosivut (kela.fi)

Kelan saamenkieliset esitteet (kela.fi)

Saamelaiskäräjät (samediggi.fi)


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia