Kulttuurien koulu käynnistyy: Saamelaiskäräjät, Suomen Romaniyhdistys ja Nuorten Akatemia kouluttavat opettajia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen

Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke Kulttuurien koulu käynnistyy syksyllä ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Tavoitteena on opettajien valmentaminen saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen.

– Kulttuurien koulu -hanke tulee todelliseen tarpeeseen, sanoo koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff. – Meillähän on nyt selvitettyä tietoa siitä, etteivät oppimateriaalit sisällä juurikaan saamelaistietoa. Opettajakoulutuksessakaan saamelaisia koskevia asioita ei käsitellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön saamen opetuksen kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa opetusministerille huhtikuussa 2021. Se teetti myös erillisselvityksen perusopetuksen suomen- ja ruotsinkielisten oppimateriaalien saamelaistiedosta. – Toivon, että saamelaisia koskeva tieto kouluopetuksessa alkaa nyt lisääntyä ja myöskin saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvat saamelaislapset ja -nuoret saavat tukea identiteetilleen, sanoo Ljetoff.

Mikä?

Kulttuurien koulu on syksyllä alkava maksuton täydennyskoulutussarja, joka on suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen tulee tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista. Täydennyskoulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen ja myös nuorten kulttuurisen identiteetin tukemiseen.

Kulttuurien koulu syntyi halusta ja tarpeesta lisätä tietoa ja vähentää stereotypioita. Viime vuosina on ollut paljon puhetta saamelais- ja romaniteemojen vähäisyydestä oppikirjoissa. Ennakkoluulot syntyvät usein juuri tietämättömyydestä. Lisäkoulutukselle on suuri tarve, sillä tällä hetkellä teeman käsittelyyn on tarjolla liian vähän keinoja. Ymmärrystä saamelais- sekä romaanikulttuurien erityispiirteitä kohtaan ei opita nykyisistä oppikirjoista, eikä opettaja välttämättä  tunne saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteitä niin hyvin, että pystyisi tukemaan kulttuuri-identiteettiään muodostavaa vähemmistönuorta.

Kouluttajina toimivat saamelais- ja romaniasioiden asiantuntijat, ja keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Koulutukset toteutetaan yhdessä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sekä Suomen Romaniyhdistys ry:n kanssa, ja ne ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Koska? 

Täydennyskoulutussarja koostuu viidestä koulutuspäivästä: kolmesta online- ja kahdesta etäpäivästä. Online-päivinä aihetta käsitellään ryhmänä yhdessä Teamsin ja Howspace-alustan välityksellä. Etäpäivinä osallistujat vievät oppeja käytäntöön omien aikataulujensa mukaisesti. Osallistujat sitoutuvat käymään koko koulutussarjan läpi.

Koulutuspäivät pidetään klo 9–15 (sis. omakustanteisen lounastauon ja kahvitauon).

Syksy 2021 pilottikoulutuksen online-päivät
1. koulutussarja: ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.
2. koulutussarja: ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Koulutukset jatkuvat vuonna 2022 kolmella etä-, ja kahdella lähikoulutussarjalla. Lähikoulutukset on tarkoitus pitää Oulussa ja Helsingissä.

Tutustu koulutuspäivien tarkempaan sisältöön ja aikatauluun täällä!

Ilmoittautuminen Kulttuurien koulu -täydennyskoulutuksiin on avattu.

Opettaja, onko sinulla riittävät tiedot ja valmiudet tukea saamelais- ja romaninuoria heidän kulttuuri-identiteettinsä muodostamisessa? Kuinka hyvin tunnet saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteet? Osallistu syksyllä 2021 alkavaan maksuttomaan täydennyskoulutussarjaan: tule mukaan oppimaan lisää ja vähennä kanssamme stereotypioita ja ennakkoluuloja! Valtaosa koulutuksista järjestetään etänä, joten voit osallistua helposti paikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoja:

Nuorten Akatemian yhteystiedot / Ulla Saalasti
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi
040 567 4203

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto/ Ulla Aikio-Puoskari
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
010 839 3112

Suomen Romaniyhdistys / Dimitri Lindgren
dimitri.aumensa@gmail.com
045 220 3229

Linkkejä:

Kulttuurien koulu -hankesivu

Koulutus- ja oppimateriaaliasiat Saamelaiskäräjillä

Saamelaistietoa opetukseen > www.oktavuohta.com, www.dihtosis.fi

Suomen Romaniyhdistys > www.suomenromaniyhdistys.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia