Norjan Saamelaiskäräjät järjestää kesäkuussa kokoukset kolttasaamelaisten jäänteiden palauttamisesta

Norjan Saamelaiskäräjät kutsuu kolttasaamelaiset kesäkuussa Neidenissä ja Nellimissä järjestettäviin kokouksiin keskustelemaan kolttasaamelaisten jäänteiden palauttamisesta:

”Saamelaiskäräjät on saanut palauttamispyynnön 21 kolttasaamelaisen jäänteistä Paatsjoella (Paččjokk), Etelä-Varangissa. Jäänteet ovat Paatsjoen siidan (Paččjokk sijdd) asukkaiden ja niitä on useiden vuosisatojen ajanjaksolta. Paatsjoen siida jakautui valtioiden rajanvetojen vuoksi ja jälkeläisiä asuu nyt Norjassa, Suomessa ja Venäjällä.

Jäänteet ovat nyt Oslon yliopiston bioantropologisissa kokoelmissa. Saamelaiskäräjillä on, Oslon yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen kautta, päätösvalta siitä, tuleeko jäänteet palauttaa, jotta ne voitaisiin haudata uudelleen. Asiaa valmistelemaan on perustettu työryhmä, jossa ovat edustettuna Oslon yliopisto, Ä´vv Saa´mi Mu´zei, Kolttien kyläkokous ja Norjan Saamelaiskäräjät.

Saamelaiskäräjille on tärkeää kuulla kolttasaamelaista yhteisöä heidän näkemyksistään asiaan liittyen.
Siksi haluamme järjestää kokoukset, jotta kuulisimme miten jälkeläiset suhtautuvat uudelleen hautaamiseen ja jotta voimme jakaa tietoa jäänteistä. Tarjoamme tilan avoimelle keskustelulle kolttasaamelaisyhteisölle. Siksi kokous ei ole avoin medioille.

Tarjoamme syötävää sekä kuljetuksen kokouksiin Suomesta. Kokouksessa on tulkkaus, joten kokouksessa voi käyttää koltansaamea tai suomea.”

Koska ja missä:

  • Ä´vv Saa´mi Mu´zei, Neiden, 10.06.24 kello 17.00 (Norjan aikaa)
  • Nellimin kerhotalo, Nellim, 11.06.24 kello 16.00 (Suomen aikaa)

Teksti: Saamelaiskäräjät (Norja)


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia