Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelu - saamelaiskulttuuria koskeva kuulemistilaisuus 12.1.2023 Hetassa

Metsähallitus ja Saamelaiskäräjät järjestävät saamelaiskulttuuria koskevan kuulemistilaisuuden torstaina 12. tammikuuta 2023. Tilaisuuden tarkoituksena on tukea saamelaiskulttuurin ja saamelaisten oikeuksien huomioimista Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyössä. Tilaisuus alkaa klo 14 Tunturi-Lapin luontokeskuksessa Hetassa (Peuratie 15). Kuulemiseen on järjestetty simultaanitulkkaus. Tervetuloa!

Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut on aloittanut vuonna 2005 perustetun Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämisen. Hoito- ja käyttösuunnitelmalla sovitetaan yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun sekä poronhoidon ja saamelaiskulttuurin tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla.

Hoito- ja käyttösuunnitteluun kuuluu laaja eri tahojen osallistaminen. Saamelaiskäräjät ja Metsähallitus sopivat Akwé: Kon -toimintamallin mukaisessa ennakkoneuvottelussa ensimmäisen saamelaiskulttuuria koskevan teemaryhmämuotoisen kuulemistilaisuuden järjestämisestä 12.1.2023.

– On tärkeää kuulla alueen saamelaisia Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyössä ja saada heidän äänensä kuuluville, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Hoito- ja käyttösuunnittelun keinoin tapahtuva yhteensovittaminen on yksi tapa toteuttaa Metsähallituksen velvoitetta turvata saamelaisen kulttuurin harjoittamisen edellytyksiä, kertoo puistonjohtaja Pekka Sulkava.

Saamelaisten kulttuuriin kuuluvat muun muassa saamelaisten perinteiset elinkeinot, kuten poronhoito, kalastus, keräily ja metsästys. YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksien koskevan yleissopimuksen 27. artikla turvaa vähemmistöön kuuluvalle henkilölle oikeuden yhdessä ryhmänsä muiden jäsenten kanssa nauttia omasta kulttuuristaan. Saamelaiskulttuurin turva edellyttää viranomaisten huolehtivan päätöksenteossaan siitä, että muut käyttömuodot ja käyttäjät eivät merkittävästi heikennä kulttuurin harjoittamisen edellytyksiä ja kulttuurin harjoittamisen taloudellista kannattavuutta.

Kuva: Maarit Kyöstilä

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pekka Sulkava
Puistonjohtaja
020 639 7955
Pekka.sulkava@metsa.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia