Puheenjohtaja Juuso: ”Porovahinkolain toimeenpano sää- ja laidunolosuhteiltaan poikkeuksellisen poronhoitovuoden 2021-2022 osalta on käynnistettävä viipymättä”

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso julkaisi 19.9.2023 kannanoton porovahinkolain soveltamisesta poronhoitovuoden 2021-2022 osalta. Puheenjohtaja Juuso vetoaa kannanotossaan, että porovahinkolakia lähdetään soveltamaan lain hengen mukaisesti sää- ja laidunolosuhteiltaan poikkeuksellisen poronhoitovuoden 2021-2022 osalta ja ehdottaa, että asian etenemisessä otetaan tauko ja käydään huolellista keskustelua faktojen pohjalta, lain tarkoitus muistaen.

– Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet eivät osoita tahtotilaa porovahinkolain soveltamiseksi ja sää- ja laidunolosuhteiden aiheuttamien tuhojen korvaamiseksi poronhoitovuoden 2021-2022 osalta, vaan kiistävät tuhon olleen poikkeuksellista. Tämä on kaukana poronhoitajien kokemasta realiteetista, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Tuhot ovat olleet n. 20 miljoonan euron luokkaa ja huomattavasti pienemmällä alueella kuin edellisenä katovuotena. Porovahinkolain tarkoitus on hieno ja tärkeä: halutaan varmistaa, ettei poronhoitaja jää poikkeuksellisten sää- ja laidunolosuhteiden kohdatessa yksin, vaan pystyy jatkamaan elinkeinoaan. Tämä tarkoitus ei ole nyt ministeriön tulkinnassa toteutumassa, jatkaa Juuso.

Porotaloutta on kohdannut lyhyen ajan sisällä kaksi tuhoisaa katovuotta

Poronhoitovuonna 2021–2022 saamelaisten kotiseutualueen poronhoitajat kohtasivat lyhyen ajan sisään jo toisen poikkeuksellisen haastavan talven. Vuoden 2019–2020 katotalven seurauksena porovahinkolain toimeenpano käynnistettiin asianmukaisesti, todettujen tuhojen aiheuttamat vahingot selvitettiin ja ne osittain myös korvattiin, vaikka ei täysimääräisesti.

Seuraava katovuosi oli kuitenkin edessä jo talvella 2021–2022, jolloin joillakin alueilla ei ollut vielä ehditty toipua edellisestäkään tuhovuodesta. Laidunolosuhteet olivat suuressa osaa erityisesti saamelaispaliskuntia poikkeuksellisen vaikeat maan päälle jäätyneen lumikerroksen ja homeen pilaamien laidunten takia.

– Porotuholakia on sovellettu poronhoitovuoden 2021-2022 yhteydessä erikoisesti. Maa- ja metsätalousministeriön käyttämät luvut ja niiden tulkinnat ovat hyvin ongelmallisia sekä lain hengen vastaisia, sanoo Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Luonnonvarakeskus totesi selvityksessään, että lumen kova ja jäinen pohjakerros sekä alueen kasvillisuuden korkeat hometoksiinipitoisuudet aiheuttivat vaikeat laidunolosuhteet osassa poronhoitoaluetta talvella 2021–2022.

Lue kannanotto täältä.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia