Saamelaiskäräjät hakee järjestelmäasiantuntijaa

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät hakee järjestelmäasiantuntijaa määräaikaiseen kokopäiväiseen työsuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on hoitaa mm. Saamelaiskäräjien ja Sajoksen atk-tukipalveluja, sisäverkon ylläpito- ja muutostöitä, käyttöoikeuksien myöntäminen ja hallintatehtäviä (AD, Office 365 ym.), ohjelmistojen ja tietokoneiden asennukset sekä tarpeen mukaan avustaa tapahtumien järjestelyihin kuuluvissa tehtävissä. Työntekijä työskentelee toisen järjestelmäasiantuntijan työparina.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä soveltuva koulutus, saamen kielen taito (asetus 1727/95) sekä perehtyneisyys vastaaviin tehtäviin. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää järjestelmällistä työtapaa, kykyä analysoida ja ratkaista ongelmia sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Riittävä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Työssä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan, peruspalkka 2597,07 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 24.1.2021 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0a1ef059

Lisätietoja työstä antaa Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 0407262688. Saamelaiskäräjiin ja saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen voi tutustua osoitteissa www.samediggi.fi ja www.sajos.fi

13.12.2021 Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia