Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista projektityöntekijää nuorisoneuvoston De! 2 -hankkeeseen

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän nuorisoneuvoston De! 2- saamenkielisen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa -hankkeelle.

Projektityöntekijän tehtävänä on saamenkielisen ja -kulttuurin mukaisen nuorisotyön kehittäminen saamelaisalueen kunnissa hankesuunnitelman mukaisesti yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja hankkeen ohjausryhmän kanssa. Projektityöntekijä suunnittelee ja toteuttaa nuorten vapaa-ajan toimintaa sekä järjestää toimintaa eri paikkakunnilla saamelaisnuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta yhteistyössä saamelaisalueen kuntien kanssa. Projektityöntekijä vastaa hankkeen käytännön järjestelyistä sekä toteutuksesta ja raportin laatimisesta.

Työ alkaisi 15.5.2024 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2024 saakka.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttävä soveltuva koulutus sekä saamen kielen taito (asetus 1727/95). Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta projektityöstä. Projektityöntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, osittainen etätyö on mahdollista. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista saamelaisalueella ja ajokorttia/oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V/II mukaan (peruspalkka 2432,19 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueella työskenneltäessä 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 7.5.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on saanut nuorisotyön kehittämishankkeelle 46 500 e rahoituksen Lapin Aluehallintovirastolta. Lisätietoja tehtävästä antaa nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi ja puh. 050 3825 179.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi ja nuorisoneuvoston toimintaan osoitteessa www.nuor.fi

Inarissa 23.4.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia