Saamelaiskäräjät hakee sosiaali- ja terveyssihteerin viransijaista - Hakuaikaa jatkettu 11.3.2024 saakka

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi sosiaali- ja terveyssihteerin viransijaisuuden. Viransijaisuus alkaisi sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja jatkuu 4.2.2025 saakka.

Sosiaali- ja terveyssihteerin tehtävänä on yhteistyössä saamelaiskäräjien toisen sosiaali- ja terveyssihteerin kanssa mm. valmistella saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia asioita, erityisesti vastuualueenaan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi osoitetun valtionavustuksen hallinnointiin liittyvät tehtävät sekä toimia sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä ja valmistella siinä ominaisuudessa lautakunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita. Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteerin tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen kohdassa 26.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, laaja saamelaisen sosiaali-, terveysalan, saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Odotamme valmiutta itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn sekä hyvää paineensietokykyä.

Sihteerin palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2857,25 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisten kotiseutualueella työskennellessä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 11.3.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi p. 0108393106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

 

Inarissa 9.2.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia