Saamelaiskäräjät hakee ympäristösihteerin viransijaista

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi ympäristösihteerin viransijaisuuden. Viransijaisuus alkaa 1.9.2024 ja kestää 7.10.2025 saakka.

Ympäristösihteerin tehtävänä on mm. hoitaa ja valmistella saamelaisten aineelliseen kulttuuriperintöön, saamelaisten kotiseutualueen ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä asioita. Tehtävät määräytyvät Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 b §:n mukaan.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisen perinteisen tiedon, ympäristöasioiden sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto. Odotamme myös sujuvaa kirjoitustaitoa, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2928,68e /kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Viransijaisuudessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 4.8.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 2.7.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia