Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elinkeinosihteerin viransijaisuuden

Tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja niiden kehittämiseen liittyviä asioita huomioiden saamelaisten perinteinen tieto sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä. Elinkeinosihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 26 b §. Työ alkaa mahdollisimman pian ja kestää elinkeinosihteerin viran haku- ja valintaprosessin ajan (n. 2–3 kk). Saamelaiskäräjät tulee tämän sijaisuuden aikana julistamaan haettavaksi elinkeinosihteerin viran, joten tehtävästä kiinnostuneelle tämä on hyvä tilaisuus tutustua elinkeinosihteerin toimenkuvaan sekä toimialaan.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisen perinteisen tiedon, saamelaisalueen ja -elinkeinojen sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II-III mukaan (peruspalkka 2706,50–2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä. Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 23.3.2022 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?a7b9a3d2

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi-

Inarissa 8.3.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia