Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi henkilöstöpäällikön määräaikaisen tehtävän

Työ alkaisi 3.10.2022 ja kestäisi 31.3.2023 saakka. Saamelaiskäräjät tulee tämän määräaikaisen virkasuhteen aikana julistamaan henkilöstöpäällikön vakinaisen viran haettavaksi maaliskuussa 2023, joten tehtävästä kiinnostuneelle määräaikaisuus olisi hyvä mahdollisuus hakeutua vakituiseen virkasuhteeseen.

Saamelaiskäräjät on noin 75 työntekijän organisaatio, jonka työntekijät toimivat monipuolisesti erilaisissa tehtävissä ja eri vastuualueilla. Saamelaiskäräjät on yksi saamelaisalueen merkittävistä työnantajista. Saamelaiskäräjien työntekijöiden päätoimipaikkana on Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inarissa, mutta työntekijät työskentelevät laajasti eri puolilla Suomea ja saamelaisalueella.

Henkilöstöpäällikön tehtävänä on vastata Saamelaiskäräjillä kaikista palvelussuhteen aikaisista henkilöstöhallinnon prosesseista rekrytoinnista aina työsuhteen päättymiseen saakka. Henkilöstöpäällikkö tukee koko henkilöstöä kaikissa palvelussuhteeseen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa, vastaa henkilöstöstrategian ja -ohjeiden sekä päätösten laatimisesta ja toimeenpanosta. Henkilöstöpäällikkö toimii esihenkilöiden työparina, erityisesti vastuullaan henkilöstöhallintoon, työhyvinvointiin ja työnantajapolitiikkaan liittyvät asiat. Lisäksi henkilöstöpäällikkö toimii palkkahallinnon ja työterveyshuollon yhteyshenkilönä. Henkilöstöpäällikkö toimii yleisessä toimistossa hallintopäällikön alaisuudessa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa laaja saamelaiskulttuurin tuntemus, työkokemus henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin kehittämisestä, tietämys käytännön palvelussuhdeasioista, erityisestä virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuksen soveltamisesta sekä hyvät neuvottelu-, tiimityöskentely- ja viestintätaidot. Lisäksi eduksi katsotaan yhteistyötä rakentava ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa sekä kyky käsitellä useita erilaisia tehtäviä vastuullisesti kovassakin paineessa.

Henkilöstöpäällikön palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/I mukaisesti (peruspalkka 2885,14 €). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä saamelaisalueella työskenneltäessä sekä työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 28.9.2022 mennessä https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ec6badc1

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 040 726 2688 tai pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 7.9.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia