Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen sosiaali- ja terveyssihteerin tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2023 saakka. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion vuodelle 2023 hallituksen syyskuussa antaman esityksen mukaisesti.

Työntekijän tehtävänä on yhteistyössä saamelaiskäräjien vakituisen sosiaali- ja terveyssihteerin kanssa mm. valmistella saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia asioita, toimia sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä ja valmistella siinä ominaisuudessa lautakunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita sekä toimia tarvittaessa sosiaali- ja terveyssihteerin sijaisena. Tarkemmat tehtävät sovitaan erikseen työn alkaessa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, laaja saamelaisen sosiaali-, terveysalan, saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Odotamme valmiutta itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn sekä hyvää paineensietokykyä.
Sihteerin palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2760,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Hakemuskirje ja ansioluettelo tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 20.12.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4d43e1f0

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi p. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.12.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia