Saamelaiskäräjät järjestää kyselyn Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämisestä

Lavalla saamelaisnuorten taidetapahtuman esiintyjiä.

Saamelaiskäräjät järjestää webropol-kyselyn liittyen Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämiseen. Lapsille ja nuorille on oma kyselylomakkeensa. Muille viiteryhmille, kuten rehtoreille, opettajille ja huoltajille kysely on laajempi.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on perinteikäs tapahtuma, jossa on saamenkielisten lavaesitysten lisäksi työpajoja ja muuta oheistoimintaa kolmella saamen kielellä. Itse tapahtuma on jo useana vuonna striimattu, joten sitä on voitu seurata laajasti. Taidetapahtuman osallistujamäärien ja järjestelykustannusten kasvaessa on ollut tarve pohtia, kuinka tapahtuma voidaan nykyresursseilla toteuttaa myös tulevaisuudessa mahdollisimman saavutettavasti.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023 (1/2023) prosessista, jossa selvitetään, millaisia toiveita saamen kansalla on saamelaisnuorten taidetapahtuman tulevaisuuden suhteen. Hallituksen alaisena Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti omassa kokouksessaan 17.3.2023 (1/2023) aloittaa prosessin kyselyn toteuttamiseksi hallituksen päätöksen mukaisesti.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut tärkeä kohtaamispaikka saamelaislapsille- ja nuorille jo 1970-luvulta lähtien. Saamelaiskäräjät on järjestänyt tapahtumaa vuodesta 1998. Saamelaisnuorten taidetapahtumalla on suuri merkitys nuorten elävälle saamelaiskulttuurille ja se on usein merkinnyt nuorille ensimmäistä omakielistä yleisöä ja esiintymistä omalle yhteisölle. Tapahtumaan on aiempina vuosina kutsuttu kaikki saamelaislapset ja -nuoret sekä saamen kielen tai saamenkielisessä opetuksessa olevat lapset ja nuoret Suomessa. Tapahtuma kuuluu saamelaisten kotiseutualueen koulujen työohjelmaan, jota myötä osallistujat ovat olleet kouluasteiden mukaisesti 6–20-vuotiaita. Tapahtumaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka myöntämällä avustuksella on katettu itse tapahtuman järjestelykustannusten lisäksi osallistujien matkoja ja majoituksia sekä palkattu erillinen projektityöntekijä tapahtumaa järjestelemään.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri–verkostoon, jonka toimintamalli on vuonna 2021 muuttunut monitaiteelliseksi ja se on suunnattu saamelaisnuorten taidetapahtumasta poiketen 13–29-vuotiaille nuorille. Kyseinen tapahtuma järjestetään parillisina vuosina verkossa ja parittomina vuosina lähitapahtumana. Esiintyjiä valtakunnalliseen tapahtumaan haetaan mm. virtuaalisen esiintymislavan kautta. Saamelaiskäräjien kokouksen 22.12.2022 hyväksymän vuoden 2023 toimintasuunnitelma-talousarvion mukaisesti saamelaisnuorten taidetapahtumaa on uudistettu valtakunnalliseen tapahtumaan liittyen. Uudistus otettiin huomioon vuoden 2023 tapahtumassa monitaiteisuutena, jossa teemaa ei oltu rajoitettu vain yhteen taiteenlajiin – tämä on linjassa vuoden 2023 Nuori Kulttuuri festivaalin kanssa, jonne Saamelaisnuorten taidetapahtumasta valittiin edustaja.

Aiempina vuosina Saamelaisnuorten taidetapahtuma on kiertänyt vuorotellen saamelaisalueen eri kunnissa, mutta poikkeuksellisesti tapahtuma on järjestetty nyt jo useana vuonna Inarissa, josta käsin on myös toteutettu poikkeusvuosien striimatut tapahtumat. Syynä tähän on ollut tapahtuman kasvanut osallistujamäärä, joka on asettanut ehtoja mm. tilan koolle turvallisuusmääräyksineen. Lisäksi yleisesti paikanvalinnassa on otettava huomioon tilan tapahtumatekninen valmius. Äänellisesti ja visuaalisesti laadukas tapahtuma edellyttää myös asiantuntevaa ja toteutukseen nähden riittävää henkilökuntaa. Kiertävässä taidetapahtumassa tekninen toteutus on ostettu ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan liittyvässä kyselyssä on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman kattavasti edellä mainittuja tapahtumajärjestelyyn liittyviä seikkoja. Taidetapahtumakysely avataan 15.5.2023 ja se on avoinna 26.5.2023 asti

    • Viiteryhmille tarkoitettuun webropol–kyselyyn pääsee vastaamaan täällä

    • Lapsille ja nuorille tarkoitettu webropol-kysely jaetaan saamen kieltä ja saamenkielistä opetusta järjestäville oppilaitoksille. Linkki kyselyyn löytyy myös täältä

Lisätietoja:

Bigga-Helena Magga
Koulutussihteeri
puh. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia