Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi markkinointipäällikön viransijaisuuden

Viransijaisuus on ajalle 13.8.–31.12.2024. Markkinointipäällikön toimipaikka sijaitsee Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.

Markkinointipäällikön tehtäviin kuuluu mm. huolehtia Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen kokoustilojen markkinoinnista ja myynnistä, tapahtumien tuottamiseen ja järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista palveluyksikön muiden työntekijöiden kanssa sekä vastata palveluyksikön taloudesta. Markkinointipäällikkö toimii palveluyksikön esihenkilönä. Lisäksi tehtäviin kuuluu toimialaansa kuuluvien esittelijätehtävien suorittaminen Saamelaiskäräjien toimielimissä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, markkinointialan ja saamelaiskulttuurin hyvä tuntemus, hyvä englannin kielen taito sekä kokemus johtamisesta ja esihenkilötyöstä.

Tehtävän hoitamisessa tarvitaan yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, markkinointihenkisyyttä sekä paineensietokykyä.

Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/I mukaan (peruspalkka 3060,77 e/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 % saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 13.6.2024 mennessä tällä hakulomakkeella (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. +358108393106.

Sajoksen ja Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteissa www.sajos.fi ja www.samediggi.fi

Inarissa 28.5.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia