Saamelaiskäräjät nosti YK:ssa esiin KHO:n päätökset ja jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi osallistuu YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin (UNPFII) New Yorkissa. Foorumin 23. istunnon teemana on alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen yhteydessä: alkuperäiskansojen nuorten äänen korostaminen.  

Kuva: Natalia Ramirez / IPRI

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi nosti maanantaina 15.4. pitämässään puheessa esiin Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon liittyvät ihmisoikeusloukkaukset, viitaten myös Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin lisätä 65 henkilöä vaaliluetteloon Saamelaiskäräjien elinten päätösten vastaisesti ja uusia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalit. 

– Suomen Saamelaiskäräjien näkemys on selkeä. KHO:n uusimmat päätökset loukkaavat jälleen kerran Suomen saamelaisten itsemääräämisoikeutta alkuperäiskansana sekä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Kehotamme Suomea korjaamaan saamelaiskäräjälain mahdollisimman pian ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi, sanoi Näkkäläjärvi puheessaan. 

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo, että äänioikeuskriteerit täyttämättömien henkilöiden lisääminen Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on saamelaisten pakkosulauttamista valtaväestöön. 

– KHO:n päätökset olivat pettymys, koska alkuperäiskansojen sulauttamispolitiikka ei ole nykyaikaa. Saamelaiskäräjät ei kuitenkaan aio antaa periksi. Oli tärkeää päästä raportoimaan tilanteesta tuoreeltaan YK:lle. Olemme velkaa sekä omalle kansallemme että kaikille maailman alkuperäiskansoille sen, että jatkamme saamelaisten itsemääräämisoikeuden puolustamista, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo. 

Saamelaiskäräjien hallitus on analysoimassa KHO:n päätöksiä ja päättää mahdollisista jatkotoimista myöhemmin. 

Saamelaiskäräjien delegaatioon YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa kuuluu puheenjohtajan lisäksi kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff. Lisäksi nuorisoneuvoston edustajina matkalla ovat nuorisoneuvoston puheenjohtaja Rosa-Máren Juuso ja varapuheenjohtaja Helmi Ljetoff. 

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi puhuu useassa sivutapahtumassa, kuten 18.4. järjestettävässä tilaisuudessa Alkuperäiskansojen edustajien ja instituutioiden tehostetun osallistumisen edistäminen YK:ssa (Way forward with the enhanced participation of the Indigenous Peoples’ representatives and institutions in the UN) ja niinikään 18.4. järjestettävässä tilaisuudessa Saamelaisten kokemusten jakaminen: alkuperäiskansojen ääni ilmastonmuokkaustutkimuksessa (Sharing Sámi Experiences: Indigenous Voices on Climate Intervention Research). 

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi on vuotuinen tapahtuma

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) on vuonna 2000 perustettu YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (Economic and Social Council, ECOSOC) alainen neuvoa-antava toimielin, johon kuuluu 16 itsenäistä asiantuntijajäsentä. Hallitukset nimittävät kahdeksan jäsentä ja alkuperäiskansat kahdeksan jäsentä. 

Foorumin tehtävänä on nostaa keskusteluun alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, kulttuurin, ympäristökysymysten, koulutuksen, terveyden ja ihmisoikeuksien alueelta. Pysyvä foorumi antaa suosituksia sekä toimii keskeisenä foorumina valtioiden, alkuperäiskansojen sekä YK:n erityisjärjestöjen väliselle vuoropuhelulle. Se kokoontuu istuntoonsa kerran vuodessa YK:n päämajassa New Yorkissa. 

UNPFII Twenty-Third Session: 15-26.4.2024
Theme: Enhancing Indigenous Peoples’ right to self-determination in the context of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: emphasizing the voices of Indigenous youth 

Lisätietoja: 
Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi  

Inka Saara Arttijeff
Kansainvälisten asioiden sihteeri
050 574 7629 / 010 839 3198
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia