Saamelaiskäräjävaalien tulos 2024

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on kokouksessaan 3.7.2024 vahvistanut saamelaiskäräjävaalien tuloksen. Saamelaiskäräjävaalin äänestysprosentti oli 48,08. Äänioikeutta vaaleissa käytti yhteensä 2945 äänioikeutettua. Vaalilautakunta jätti äänestyksessä 174 ääntä huomioon ottamatta saamelaiskäräjistä annetun lain 35 §:n mukaisesti ja hylkäsi 6 äänestyslippua lain 37 §:n mukaisesti. Ääntenlaskennan jälkeen postista saapui 21 palautuskuorta, joita ei otettu huomioon ääntenlaskennassa.

Saamelaiskäräjävaalien tulos 2024 (PDF)


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia