Saamelaiskäräjien koulutussihteeriksi Bigga-Helena Magga

Saamelaiskäräjien täyskokous valitsi kokouksessaan 24.2.2023 koulutussihteerin virkaan Bigga-Helena Maggan. Magga on toiminut koulutussihteerin viransijaisena vuoden 2023 alusta alkaen.

Bigga-Helena Magga. Kuva: Johanna Alatorvinen / Saamelaiskäräjät.

Koulutussihteeri toimii koulutus- ja oppimateriaalitoimiston esihenkilönä sekä koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Bigga-Helena Magga jatkaa koulutussihteerin tehtävässä odottaen mielenkiinnolla työn tuomia mahdollisuuksia ja haasteita.

–On mukavaa päästä edistämään koulutusasioita ja huolehtimaan koulumaailmasta saamelaisesta näkökulmasta. Saamelaiskäräjät voi vaikuttaa oppimispoliittisin linjauksin niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin, sanoo Magga.

Bigga-Helena Magga on aiemmin työskennellyt Saamelaiskäräjillä oppimateriaalityöntekijänä sekä Saamen kielikaltion pohjoissaamenkielen kielityöntekijänä. Hänellä on työkokemusta myös opettajan tehtävistä sekä johtamiskokemusta projekteista sekä rehtorin työstä. Vuoden 2023 alusta alkaen Magga on toiminut koulutussihteerin viransijaisena.

Saamelaiskäräjät julisti haettavaksi koulutussihteerin viran tammikuussa pitkäaikaisen koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskarin siirtyessä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteerin tehtävään. Koulutussihteerin virkaan tuli yhteensä neljä hakemusta, ja Saamelaiskäräjien hallitus haastatteli hakijat kokouksessaan 10.2.2023.

Haastattelujen jälkeen Saamelaiskäräjien hallitus päätti yksimielisesti esittää täyskokoukselle Bigga-Helena Maggaa koulutussihteerin virkaan. Magga valittiin äänestyksen jälkeen: täyskokous äänesti Maggan ja virkaa myös hakeneen Petra Kuuvan välillä. Magga nimitettiin virkaan  äänin 11–5.

Lisätietoja

Bigga-Helena Magga
vs. Koulutussihteeri
010 839 3121 / 040 570 2786
bigga-helena.magga(at)samediggi.fi

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hallintopäällikkö
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia