Saamelaiskäräjien tavoitteet hallitusohjelmaan 2023–2027

Saamelaiskäräjät tavoittelee seuraavaan hallitusohjelmaan 2023–2027 toimenpiteitä saamelaisten oikeuksien edistämiseksi. Saamelaiskäräjien pääteemat ovat: 1) kieli luo elinvoimaa – opetus luo tulevaisuutta, 2) parlamentaarinen toimikunta edistämään saamelaisia elinkeinoja, ja 3) ohjelma YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen toteuttamiseksi.

Suomen seuraavat eduskuntavaalit pidetään 2.4.2023. Hallitusneuvotteluissa sovitaan uuden hallituksen linjoista ja hallitusohjelman sisällöstä. Saamelaiskäräjät on valmistellut oman ehdotuksensa hallitusohjelmaan sisällytettävistä saamelaisia koskevista asioista. Saamelaiskäräjien hallitus on hyväksynyt 22.12.2022 materiaalin hallitusneuvottelujen pohjaksi.

– Saamelaisten asia on osa maamme brändiä, ja näin se onkin koko Suomen asia. Haluamme vahvistaa Suomen valtion ja saamelaisten välistä yhteistyötä ja dialogia. Tämä tarkoittaa yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen rakentamista, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Myös YK:n alkuperäiskansojen julistukselle toivotaan toimeenpano-ohjelmaa. Suomi hyväksyi julistuksen vuonna 2007 ja sitoutui sen toimeenpanoon vuonna 2014.

– Vaikka Suomi sitoutui julistuksen toimeenpanoon jo melkein vuosikymmen sitten, ei toimeenpano-ohjelmaa ole vielä tehty. Esimerkiksi saamelaiskäräjälaista käydyissä keskusteluissa kävi selväksi, etteivät julistuksessakin sovitut alkuperäiskansaoikeudet ole päättäjille selviä, ja toimeenpano-ohjelma auttaisi varmasti myös niiden selkeyttämisessä, varapuheenjohtaja Koivisto toteaa.

Saamelaiskäräjien pääteemat hallitusohjelmaan 2023–2027:

1. Kieli luo elinvoimaa – opetus luo tulevaisuutta

Perustuslain 17. pykälä takaa oikeuden kieleen ja kulttuuriin sekä niiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Saamelaisyhteisö on sitoutunut työskentelemään saamen kielten elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Julkisen vallan tuella on mahdollista saada hyviä tuloksia aikaan.

2. Parlamentaarinen toimikunta edistämään saamelaisia elinkeinoja

Suomesta puuttuu toimielin, jossa Suomen valtio ja saamelaisten oma itsehallinto keskustelevat ja etsivät kokonaisvaltaista näkemystä kotiseutualueen ja perinteisten elinkeinojen kehittämiseen. Ehdotettavan toimikunnan tehtävänä on selvittää saamelaiselinkeinojen sekä perinteisen tiedon ja taitojen tila suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä ilmastonmuutokseen.

3. Ohjelma YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen toteuttamiseksi

Saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi Suomen valtion ja Saamelaiskäräjien tulee tehdä ensi vaalikaudella toimeenpano-ohjelma YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen toteuttamiseksi. Suomi on hyväksynyt julistuksen vuonna 2007 ja sitoutunut sen toimeenpanoon vuonna 2014. Julistuksen tarkoituksena on suojella ja edistää alkuperäiskansojen oikeuksia sekä turvata heidän itsemääräämisoikeutensa.

Saamelaiskäräjälaki edelleen ajankohtainen

Lisäksi Saamelaiskäräjät nostaa ajankohtaisina asioina vuonna 2023 saamelaisten huomioimisen sosiaaliturvauudistuksessa, saamelaiskäräjälain sekä itsemääräämisoikeuden, pohjoismaisen saamelaissopimuksen, Tenon kalastussäännön sekä kalastuslain uudistuksen, saamelaisten oikeuksien edistämisen ja saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin.

Kuva: Saamelaisten kansallispäivän avoimet ovet Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 6.2.2023. Saamelaiskäräjät / Ville Fofonoff.

Lisätietoja:

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia