Saamelaiskäräjien yleiskokous uusien totuus- ja sovintokomission komissaarien valitsemiseksi järjestetään 9.8.2022

Saamelaiskäräjät järjestää ylimääräisen yleiskokouksen etäyhteyksin tiistaina 9.8.2022 klo. 9–16 uusien totuus- ja sovintokomission komissaarien valitsemiseksi.

Saamelaiskäräjien hallitus esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle, että yleiskokous nimeää kaksi uutta komissaaria, joista toinen edustaa inarinsaamen kieliryhmää ja toinen pohjoissaamen kieliryhmää.

Saamelaiskäräjät kannustaa saamelaisia olemaan yhteydessä Saamelaiskäräjien jäseniin tai puheenjohtajistoon, jos heillä on esityksiä komissaariehdokkaiksi.

Saamelaiskäräjien luottamushenkilöiden yhteystiedot löytyvät Saamelaiskäräjien nettisivuilta osoitteesta: https://samediggi.fi/luottamushenkilot/.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Totuus- ja sovintokomission jäsenet ovat laajaa luottamusta nauttivia henkilöjä saamelaisten ja suomalaisen yhteiskunnan keskuudessa. Jäsenet ovat riippumattomia eivätkä edusta sitä tahoa, joka on heitä esittänyt tai heidät valinnut. Komission nimittämisessä huomioidaan tasapuolisesti eri saamen kieliryhmät. Komission nimittämisessä pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus.

Valtioneuvosto asetti Saamelaisten totuus- ja sovintokomission 28. lokakuuta 2021 ja komissio aloitti työnsä viiden komissaarin kokoonpanolla. Komissaareista kaksi nimitettiin Saamelaiskäräjien esityksestä, yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä ja kaksi Suomen valtion esityksestä. Komission pääsihteeri aloitti työnsä 1.2.2022 ja maalis-huhtikuussa 2022 komission sihteeristössä aloitti työnsä lisäksi kolme suunnittelijaa.

Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit pyysivät vapautusta komissaarin tehtävistään. Valtioneuvosto myönsi eron Miina Seurujärvelle ja Heikki J. Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien. Komission pääsihteeri ilmoitti valtioneuvoston kanslialle koeajan purkamisesta Saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteerin virasta 22.5.2022 lähtien. Kesäkuussa 2022 myös yksi komission sihteeristön suunnittelijoista on ilmoittanut koeajan purkamisesta komission sihteeristön suunnittelijan virasta.

Totuus- ja sovintokomission asettaneet tahot, eli Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous sekä Valtioneuvoston kanslia ovat touko-kesäkuussa käyneet neuvotteluja komission työn jatkamisen tiimoilta. Saamelaiskäräjien kokous käsitteli totuus- ja sovintokomission tilannetta kokouksessaan 23.6.2022, ja kuuli komission työstä kokouksen yhteydessä komisaari Hannele Pokkaa, Kari Mäkistä sekä Irja Jefremoffia, sekä komissaarin tehtävänsä jättäneitä Miina Seurujärveä sekä Heikki J. Hyväristä. Lisäksi kokous kuuli komission sihteeristön suunnittelija Aslak Uula Länsmania sekä totuus- ja sovintoprosessin tueksi perustetun saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikön johtaja Heidi Erikseniä.

Saamelaiskäräjien kokous päätti tukea saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkamista ja valita kaksi komissaaria elokuussa pidettävässä ylimääräisessä täyskokouksessa.

Lue tästä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja
Tuomas Aslak Juuso
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia