Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jatkaa työtään

Valtioneuvosto päätti 23. marraskuuta pidetyssä istunnossaan jatkaa Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä. Komission työtä jatketaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti 31. joulukuuta 2025 asti. Komissio asetettiin valtioneuvoston istunnossa 28. lokakuuta 2021. Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Kuva: Ville Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Komission ainutlaatuinen työ vaatii aikaa toteutuakseen kunnolla. Sen vuoksi komission asettajatahot valtioneuvoston kanslia, saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous päättivät esittää komission toimikaudelle jatkoaikaa. Komission nykyinen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Myös komission työtä tukeva parlamentaarinen seurantaryhmä asetetaan uudelleen komission toimikauden ajaksi. Seurantaryhmässä on jäsen ja varajäsen eduskunnassa edustettuina olevilta puolueilta, saamelaiskäräjiltä (kaksi jäsentä), kolttien kyläkokoukselta, evankelisluterilaiselta kirkolta ja ortodoksiselta kirkolta.

On tärkeää, että psykososiaalista tukea saamen kielillä ja kulttuurin edellyttämällä tavalla on tarjolla komission työn ajan. Lapin hyvinvointialueen yhteydessä toimiva Uvjj – Uvjâ – Uvja – Untuva on saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö, joka tarjoaa saamelaiskulttuurin mukaisia ja saamenkielisiä psykososiaalisen tuen palveluita. Sen toimintaa jatketaan komission työn ajan.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Siihen kuuluu viisi komissaaria, joista kaksi on asetettu valtioneuvoston esityksestä, kaksi saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Komission jäsenet ovat:

  • Hallintotieteiden maisteri Irja Jefremoff
  • Yliopistolehtori, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman
  • Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen
  • Poronhoitaja, yrittäjä Heikki Paltto
  • Työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin päämääränä on:

  • Tunnistaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia.
  • Selvittää, miten tämä vaikuttaa saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa.
  • Ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.
  • Lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti määrittelee komission työn tavoitteet ja tehtävät. Tarkoituksena on myös, että totuus- ja sovintoprosessin tuloksena Suomen valtio kantaa vastuuta ja yhdessä saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja muiden saamelaistoimijoiden kanssa vahvistaa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa. Psykososiaalinen tuki on olennainen osa Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin toteutumista.

Komissio laatii työstään raportin, joka sisältää myös toimenpide-ehdotuksia. Raportti luovutetaan valtioneuvostolle, saamelaiskäräjille ja kolttien kyläkokoukselle 30.11.2025 mennessä.

Saamelaisten asema alkuperäiskansana on turvattu Suomessa perustuslaissa. Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä lisätietoja.

Lisätietoja: valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 09 1602 2006, erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347, valtioneuvoston kanslia, saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtaja Anni Koivisto, p. 040 415 5969 ja kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission toimikauden jatkaminen
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamispäätös
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia