Saamen kielitekopalkinto myönnetään Lapin hyvinvointialueelle

Saamelaiskäräjien Saamen kielineuvosto myönsi kokouksessaan 3.10.2023 Saamen kieliteko-palkinnon Lapin hyvinvointialueelle. Palkinnon jakotilaisuus pidetään Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa perjantaina 27.10.2023 klo 10.30. Tilaisuus on avoin kaikille. Tilaisuus streemataan ja sitä voi seurata osoitteessa www.sajos.fi/live

Ryhmäkuva.
Saamen kielineuvoston puheenjohtaja Tauno Ljetoff ojensi palkinnon Lapin hyvinvointialueen edustajille Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa perjantaina 27.10.2023. Lapin hyvinvointialuetta tilaisuudessa edustivat saamenkielen lautakunnan puheenjohtaja Laura Niittyvuopio-Valle, saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäällikkö Mirja Laiti ja saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluluiden vt. kehittämispäällikkö Tuuli Miettunen sekä Lapin hyvinvointialueen kielityöntekijät Elen Anne Sara ja Anna Lumikivi.

Saamen kielineuvoston puheenjohtaja Tauno Ljetoff kertoo, että palkinnon saajasta käytiin vilkasta sekä laajaa keskustelua ja asiaa harkittiin tarkkaan. – Tällä kertaa palkinnon saajan valitseminen oli haastavaa lähinnä valinnan vaikeuden vuoksi. Keskusteluissa nousi esille useita todella hyviä ehdokkaita ja olikin ilahduttavaa huomata, miten paljon saamenkielistä sisältöä ja palveluita nykyään tuotetaan. Useat toimijat ovat alkaneet tekemään työtä saamen kielten aseman edistämiseksi Suomessa, sanoo Ljetoff.

– Toivon sydämestäni, että Lapin hyvinvointialueen esimerkki kannustaa myös muita viranomaisia ja yhteisöjä ottamaan työssään huomioon saamen kielet ja saamen kielilain velvoitteet, ja että saamen kieli tulee olemaan muillakin toimijoilla jo alusta asti sisäänrakennettu itsestäänselvyys. Uskon, että Arto Saijetsin tekemä upea kiisa saa kunniapaikan Lapha:n tiloista ja rohkaisee ja kannustaa siellä työntekijöitä parantamaan saamen kielten asemaa entisestään, jatkaa Ljetoff.

Saamen kieliteko -palkinto on saamen käsityö (duodji), jonka valmistajan on valinnut Sámi Duodji ry. Nyt palkintona annettavan kiisan (giisá) on valmistanut saamelaiskäsityöosaaja (duojár) ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opettaja Arto Saijets.

Saamen kielineuvoston perustelut

Saamen kielineuvosto perustelee päätöstään sillä, että Lapin hyvinvointialue on aivan toimintansa perustamisesta lähtien ottanut huomioon saamen kielet organisaatiossaan ja toiminnassaan sekä rakentaa saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluita johdonmukaisesti kiinteänä osana toimintaansa ja organisaatiota.

Lapin hyvinvointialue on edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi perustanut saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kehittämispäällikön ja palvelupäällikön virat. Lapin hyvinvointialue on myös panostanut saamen kielten käyttöön palkkaamalla koltan-, inarin ja pohjoissaamen kielityöntekijät. Lisäksi Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakunnan toiminta tukee saamen kielten asemaa ja kielellisten oikeuksien toteutumista.

Lapin hyvinvointialue toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka saamenkieliset palvelut voidaan ja tulee ottaa osaksi organisaatiota jo niiden perustamisvaiheessa, jolloin saamenkieliset palvelut muodostuvat luonnolliseksi ja kiinteäksi osaksi organisaation toimintaa. Saamen kielineuvosto haluaa myöntämällä Saamen kieliteko -palkinnon, kannustaa Lapin hyvinvointialuetta kehittämään yhä edelleen ja vahvistamaan saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluitaan.

Saamen kieliteko -palkinto

Saamen kieliteko -palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa. Saamen kielellä tarkoitetaan pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Palkinnon tarkoitus on kannustaa palkinnon saajaa parantamaan entisestään saamen kielen eteen tehtyä työtä ja kannustaa kaikkia viranomaisia parantamaan saamenkielen asemaa. Palkinnon saajaa voivat ehdottaa saamen kielineuvoston jäsenet ja varajäsenet kielineuvoston kokouksessa. Palkinto myönnetään kerran vaalikaudessa saamen kielineuvoston päättämänä ajankohtana. Saamen kieliteko -palkinnon myöntää saamen kielineuvosto.

Palkinto myönnetään ensisijaisesti viranomaisille ja yhteisöille ja vain erityisperusteluin yksityishenkilöille. Saamen kieliteko palkinto on taidepalkinto, jonka tulee kuvastaa saamen kielen ja kulttuurin rikkautta ja moninaisuutta. Palkinto vaihtuu joka neljäs vuosi (vaalikausittain) ja sen tekemisestä vastaa Sámi Duodji ry:n valitsema saamelaistaitelija tai -käsityöntekijä.

Lisätietoja

Tauno Ljetoff
Saamen kielineuvoston puheenjohtaja
tauno.ljetoff(at)samediggi.fi

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri
puh. 050 438 2484 / 010 839 3183
marko.marjomaa(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia