Saamen kielten etäopetushankkeelle jatkoa – OKM sitoutuu kolmen vuoden hankeaikaan

Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on saanut jatkorahoituksen lukuvuodelle 2023–2024. Hankkeen rahoittaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, on kuitenkin sitoutunut kolmen vuoden hankeaikaan eli vuoteen 2026 asti. Saamen kielten etäopetushanke käynnistyi vuonna 2018 ja nykyinen hankekausi päättyy syyskuussa 2023.

Projektipäällikkö Hanna Helander Utsjoen kunnasta iloitsee jatkorahoituksesta. – Uusi hankerahoitus ja ministeriön sitoutuminen hankkeeseen kolmeksi vuodeksi antaa hankkeelle ja lainsäätäjille lisäaikaa tehdä tarvittavat muutokset ja ratkaisut, joita saamen kielten etäopetuksen vakinaistaminen Suomessa edellyttää.

– Utsjoen kunta näkee saamen kielten etäopetuksen tärkeäksi ja haluaa edelleen vastata siitä valtakunnallisesti. Hankerahoituksen jatko ilahduttaa meitä, mutta on tärkeää saada vakinaistettua etäopetus valtion rahoituksella. Vakinaistaminen on pienille saamen kielille elintärkeää, jotta eri puolella maata asuvat saamelaiset lapset ja nuoret voivat oppia saamen kieliä, sanoo Utsjoen kunnanjohtaja Taina Pieski.

Myös saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff on tyytyväinen päätökseen. – On ollut todella hienoa nähdä, miten saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on kasvattanut suosiotaan, saanut saamelaisyhteisöltä todella paljon kiitosta ja seisoo tukevasti omilla jaloillaan. Pilotti on ehdottomasti ansainnut vakinaistamisen. Toivonkin, että uusi hallitus ei unohda saamenkielisiä lapsia ja nuoria, ja että etäopetusmallin vakinaistamiseen pyritään viivyttelemättä.

Saamen kielten opetuksen vakinaistaminen edellyttää useita muutoksia

Saamen kielten opetuksen vahvistaminen ja vakinaistaminen koko maassa edellyttää useita muutoksia. Etäopetushankkeen toimivuutta ja opetuksen vaikuttavuutta keväällä 2022 arvioineen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) suositukset koskevat sekä perusopetuslain, opetussuunnitelman perusteiden sekä käytännön opetusjärjestelyiden ja järjestämisen tarkistamista.

Karvi esimerkiksi suosittaa, että myös kotiseutualueen ulkopuolella tulisi olla mahdollista tarjota eri oppimääriä saamen kielestä, koska osalle oppilaista saame on äidinkieli, mutta iso osa oppilaista aloittaa saamen opiskelun alkeista. Tällä hetkellä kotiseutualueen ulkopuolella tarjotaan käytännössä vain perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen opetusta, joka on ylimääräistä kahden viikkotunnin opetusta, ja jonka opetussuunnitelma ei vastaa eritasoisten oppilaiden tarpeisiin. Lisäksi Karvin arviointiraportti suosittaa opetuksen järjestäjien näkökulmasta tärkeän saamenopetuksen rahoitusmallin selkiyttämistä.

Karvin arviointiraportti:

Härmälä, M., Sarivaara, E. & Laihonen P. 2022. ”Paljon on tehty, mutta paljon on vielä kehitettävää.” Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin arviointi 2022: https://karvi.fi/publication/paljon-on-tehty-mutta-paljon-on-viela-kehitettavaa-saamen-kieltenetayhteyksia-hyodyntavan-opetuspilotin-arviointi-2022/:

Lisätietoja:

Hanna Helander, hankepäällikkö
Utsjoen kunta
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
arla.magga(at)samediggi.fi
040 687 5989

Tietoa saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielten etäopetushanke järjestää Suomessa puhuttujen kolmen saamen kielen, inarin-, koltan- ja pohjoissaamen, opetusta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Hankkeen oppilasmäärä on kasvanut vuosittain. Tällä hetkellä hankkeen kautta saamen opetusta saa ympäri Suomen noin 150 oppilasta, 40 opetuksen järjestäjää sekä 90 koulua.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia